« Tagasi

Mis toimus 18. novembri vallavalitsuse istungil?

Ülevaade Koeru piirkonna kohta: Koeru lasteaia juurdeehitus on lõpusirgel. Madalseiklusrada Aruküla mõisapargis on valmis, tuleb veel eemaldada mõned segavad oksad. Alustati Noortemaja fassaadi rekonstrueerimisega ja jõulukaunistuste paigaldamisega. Tänavavalgustus tõrgub - alanud projekteerimise käigus vaadatakse üle, mida parandada saab. Detsembris alustatakse võimla rekonstrueerimisega.

Istungil olnud korraldused:

Reservfondist raha eraldamine;

Ambla Kultuurikeskuse direktori ametisse kinnitamine;

Katastriüksuste piiride muutmisel koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine;

Nelja hajaasustuse programmi projekti lõpparuande heakskiitmine;

Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine;

Eluruumi üürile andmine;

Kahe ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmine ja projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine;

Volitamine;

Täisealise isiku hooldusteenuse määramine;

Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse kinnistu rendile andmiseks eelläbirääkimiste korras esitatud pakkumuste hindamine.

Informatsioonid.

 

Järgmine vallavalitsuse istung toimub 25.11.2020.