« Tagasi

Vabaühenduste 2020. aasta arenguhüppe taotlusvooru tähtaeg on 15. september

Vabaühenduste 2020. aasta arenguhüppe taotlusvooru tähtaeg on 15.09.2020.

Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke saavutada.

Taotlemisel on eeldused, mis tähendab kindlasti korralikku eeltööd (kirjeldatuna taotlusvormis):
1. Senise tegevuse, tulemuse ja mõju kirjeldus.

2. Põhjalik analüüs ühingu arenguvajadustest. Juhul, kui toetust taotletakse sihtrühma kuuluvate ühingute arendamiseks, siis nende arenguvajaduste analüüs.

3. Äriplaani koostamine juhul, kui ühing soovib arendada võimekust omatulu teenida läbi teenuste osutamise/toodete pakkumise.

Toetuse taotleja saab olla vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all.

Rohkem infot  taotlemise tingimuste kohta leiad Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodulehelt.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. detsember 2020 – 31. juuli 2022 ja peab kestma vähemalt 12 kuud, et oleks võimalik hinnata tulemusi.