« Tagasi

Järva valla kaasava eelarve 2020. aasta tulemused on selgunud!

Kaasava eelarve rahvahääletuse tulemuste lugemiseks moodustatud komisjon. Vasakult: Teele Kukk, Karin Tenisson-Alev ja Tiina Oraste


Selgunud on 2020 kaasava eelarve tulemused. Käesoleval aastal oli kaasava eelarve osavõtt ja hääletus väga aktiivne. Hääeltuskomisjon tunnistas vastavaks 1284 e-häält. Paberlehe kaudu hääletati 264 sedeliga. Enim hääli sai Koeru madalseiklusraja ehitamise idee maksumusega 14 400 eurot, idee esitaja on Kirsika Ilmjärv. Kaasava eelarve ideeks võis olla Järva vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 40 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise. Tublil teisel kohal on 2020 aasta kaasavas eelarves idee "Multispordiväljak Järva-Jaani". Idee autorid on Ervin Kõll ja Martin Põvvat. Idee maksumus on 22 076 eurot.

2020. aasta kaasavas eelarves osales 17 ideed, millest valdav enamus puudutas sportlike tegevusi. Järva vallas tunnustatakse väga sportimisvõimalusi. Järva vald soovib kaasava eelarvega suurendada kogukondade kaasamist valla arengutesse. Kaasava eelarve eesmärk ei ole ainult otseselt valmiv projekt, vaid kodanikuaktiivsuse suurendamine, kogukondade vahelise koostöö ja kaasamise protsessi arendamine ning lahenduse leidmine mõnele puudujäägile või uute ideede ellu viimine.

Järva vallavanem Rait Pihelgas: „Kaasava eelarve rakendamine on ennast Järva valla näitel tõestanud. Sellel aastal esitati palju projekte ning hoolimata sellest, et kõik ei saanud võita on meil mõtlemisainet, milliseid ideid teostada läbi 2021 aasta eelarve. Heameel on selle üle,  et osales tunduvalt rohkem kodanikke hääletusel, kui eelmisel aastal. Oleme kaasavat eelarvet rakendanud kaks aastat ning on õige aeg üle vaadata tingimused, et väiksematel Järva valla piirkondadel oleks võimalik konkureerida suuremate piirkondadega."

Ideed, mis osalesid hääletusel: Koeru madalseiklusraja ehitamine, Multispordiväljak Järva-Jaani, Imavere skatepark, Multifunktsionaalne spordiväljak Aravete alevikku, Koeru kiriku läänepoolse piirdemüüri ja väravapostide restaureerimine, Mänguväljak Järva-Madise küla lastele ja noortele, Laululava Öötla mõisa parki, DiscGolfPark (Koigi küla), Koigi küla välijõusaal, Võllaste tee, Välitrenažööride soetamine ja paigaldamine Ambla kooli staadioni äärsele alale, Kaalepi mänguväljak, 3x3 korvpalliväljak Väinjärvel, Ambla avaliku jõeäärne puhkeala, Välikäimla ja kõlakoja rajamine Peetri virgestusalale, Välitrenažöörid kogukonnale, Väli-jõusaalid/virgestusalad Järva valda.

 

Järva vald tänab kõiki osalejaid. Uute ideedeni 2021. aasta kaasavas eelarves!