« Tagasi

Mis toimus 27. mai vallavalitsuse istungil?

Piirkonnajuht Alari Teppan andis ülevaate Koeru piirkonna kohta: Koerus on peamine tegevus lähiajal olnud haljastustööd. Lisaks lõpetati möödunud nädalal Koeru piirkonnas teede tolmutõrje. Käimas on valla arhiiviruumi remont, ruum valmib käesoleva nädala lõpuks.

Istungil olnud korraldused, kooskõlastused:

Eluruumi üürile andmine aadressil Männiväikekoht 8;

Mitteeluruumi üürile andmine aadressil Kiigevere tee 5/2;

Rendi tasust vabastamine;

Reservfondist raha eraldamine;

Maa ostueesõigusega erastamine;

Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja nõusoleku andmine riigimaale hoonestusõiguse seadmiseks;

Nõusoleku andmine riigimaale hoonestusõiguse seadmiseks;

Katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine;

Arvamuse andmine Hällimäe kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta;

Puudega lapse lastelaagri osaluskulude katmine;

2021. aasta eelarve koostamise tingimuste kinnitamine;

Järva valla teehoiukava 2020-2024 eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine;

Volikogu juunikuu materjalide arutelu.

 

Järgmine vallavalitsuse istung toimub 03.06.2020 Ambla teeninduspunktis ja läbi videosilla Teams'is.