« Tagasi

Vaata, millised ideed said Järva valla kaasava eelarve rahvahääletusele

Kokku esitati 19 ideed, millest 17 suunatakse rahvahääletusele. Kaasava eelarve ideede analüüsi tulemused on SIIN

Ideed, mis said rahavahääletusele on alljärgnevad:

Idee nr 1

Kaalepi mänguväljak

Idee esitaja: Maiu Mäe (Albu valla külade selts)

8 500 eurot

Kaalepi lapsed on aastaid oodanud uut mänguväljakut. Senised atraktsioonid on aastatest 1998 ja enam ei kannata parandamist. Plaanis oleks soetada erinevaid atraktsioone. Atraktsioonid soovime paigaldada praegusele mänguväljakule mille maa on antud KÜ Külmavõetud poolt MTÜ Albu valla külade seltsile tasuta kasutamiseks. Mänguväljakul on tagatud avalik kasutus kõigile mängida soovijatele. Mänguväljakute peamine eelis on laste tegevusvabadus. Mänguväljakul mängimine õpetab lapsi suhtlema eakaaslastega ning kujundama omavahelisi sotsiaalseid suhteid. Laste jaoks teeb mänguväljaku põnevaks erinevate atraktsioonide valik.

Idee nr 2

Välitrenažööride  soetamine ja paigaldamine Ambla kooli staadioni äärsele alale

Idee esitaja: Triinu Uutar (Ambla-Aravete Kool)

5 800 eurot

Ambla-Aravete Kooli juures on juba olemas kiiged ja ronilad väiksematele lastele, siis võiks olla seal ka välitrenažöörid, et suurematel lastel ja ka täiskasvanutel oleks võimalik spordiga tegeleda. Välitrenažööre võiks olla vähemalt 5 erinevat. Eesmärk on Ambla elanikele (nii koolilastele kui täiskasvanutele) ja ka lähedal olevate külade elanikele luua paremad võimalused vaba aja veetmiseks ja parendada nende kehalisi võimeid ja füüsilist vormi. Tervisespordivahendite soetamisega luuakse võimalused mitmekülgseks treeninguks nii  Ambla-Aravete Kooli õpilastele kui ka iseseisvalt treenivatele tervisesportlastele.

Idee nr 3

Ambla avaliku jõeäärne puhkeala

Idee esitaja: Lenno Kütisma

20 000 eurot

Eesmärk oleks rajada Ambla aleviku läbiva Ambla jõe äärde puhkeala. Puhkeala koosneks ca 120 cm laiusest laudteest mida ääristaks 2-3 pinki ja ideaalis ka valgustus laudtee sees või ääres (näiteks päikesepatareidel töötav). Teepervele oleks vaja rajada madal laudtrepp mugavalt jõe äärde saamiseks ja samuti oleks vaja paigaldada mõned prügikastid. Tegu on ca 250 m pika jõeäärega kuhu päike tihti maalilisi hetki jäädvustab. Sellise puhkeala loomine annab Ambla aleviku inimestele (nii vanadele kui noortele) väärtusliku koha kus istudes on kuulda linnulaulu ja nautida vee ääres rahulikku istumist või jalutamist.

Idee nr 4

Välitrenažöörid kogukonnale

Idee esitaja: Ege Orlovski

19 570 eurot

Ideeks on rajada Järva-Jaani alevisse välijõusaali, mida saavad kõik soovijad kasutada. Eesmärk on igale vanusele - lastele, noortele ja täiskasvanutele võimaldada igal ajal treenimisvõimalus. Samuti soovime avardada laste ja täiskasvanute võimalusi liikumisharrastusteks maapiirkonnas ja seda kõigile tasuta.

Projekt on suunatud kooliõpilastele, kes saavad nii õppetunni raames kui ka väljaspool kooli kasutada seda välijõusaali oma liikumisharrastuste arendamiseks. Täiskasvanud saavad töövälisel ajal tegeleda oma liikumisharrastuse parandamisega. Pensionärid ja puudega inimesed saavad mitmekesistada oma liikumisharrastust ja suurendada oma füüsilist aktiivsust. Seega saame läbi selle mitmekesistada spordiühenduste, vabaühenduste ja haridusasutuste sportlikke tegutsemisvõimalusi.

Idee nr 5

Imavere skatepark

Idee esitaja: Karmen Kaljula (Imavere Põhikool)

19 980 eurot

Imavere Põhikooli noored sooviksid, et kooli juures oleks olemas skatepark, hetkel on Imaveres väga vähe siledaid teid, kus sõita tõukeratta või rulaga. Imavere Põhikool on liikuma kutsuv kool ja soosib laste liikumist ja õues olemist kooli ajal. Skatepark annaks õpilastele võimaluse ka suurte vahetundide ajal õue minna ja rohkem liikuda. Skatepargi eeliseks on see, et seda saab ehitada olemasolevale muruplatsile, kasutades ära maastiku iseärasusi ja hoides sellega kokku kulusid. Betoonist skatepark on vastupidav ilmastikule ja kulumisele kasutamisel.

Idee nr 6

DiscGolfPark

Idee esitaja: MTÜ Koigi Külaselts

17 400 eurot

Pakkumine sisaldab rajakaarti, discgolfi korve, viskealasid, toodete paigaldust ja on terviklik lahendus discgolfi pargi kujundusel.

Discgolfiga pakutakse tegevust kohalikule kogukonnale, kooliõpilastele kehalise tunni läbiviimiseks ja lähi kogukondadele, et rikastada inimeste liikumisharjumusi. Kuna rada on piisava väljakutsega, saab korraldada ka tulevikus väikeseid Discgolfi turniire.

Rajatud on mängualad lastele, aga tegevust vajavad ka täiskasvanud.

Discgolfi rada rajatakse Järva vallale kuuluvale Mõisavahe tee 11 kinnistule, mis on avatud ööpäevaringselt. Tegemist on ühekordse investeeringuga.

Idee nr 7

Välikäimla ja kõlakoja rajamine Peetri virgestusalale

Idee esitaja: Getter Klaas

15 360 eurot

Idee on Peetri virgestusalale rajada välikäimlad ja kõlakoda. Peetri virgestusala on elanike jaoks tore ajaviitmisekoht. Lisaks on ka discgolfirada, mida külastavad inimesed ka väljastpoolt piirkonda, kuid väga suureks probleemiks on välikäimlate puudumine. Lisaks on mõte luua 20m2 kõlakoda, mida saab kasutada väikeste kontsertide korraldamiseks, vihmavarjuna või ka kuuma päikese eest varju pugemiseks.

Oluline on, et inimesed liiguksid väljas ja tahaksid võimalikult pikka aega virgestusalal mugavalt aega viita. Kuna tegemist on avalikule platsile paigaldatavate rajatistega, siis need on kõigile alati kasutatavad.

Idee nr 8

Mänguväljak Järva-Madise küla lastele ja noortele

Idee esitaja: Järva-Madise Külaselts

20 000 eurot

Järva-Madise on väike küla, mis on viimaste aastate jooksul saanud nii mõnegi noore pere uueks kodukohaks. Väiksele kohale omaselt pole ka Järva-Madise lastel ja noortel külas palju võimalusi vaba aja sisukaks veetmiseks. Kaasava eelarve abil rajatakse Järva-Madisele avalik mänguväljak erinevas vanuses lastele ja noortele. Mänguväljaku atraktsioonid on välja valitud koostöös Järva-Madise noortega, et tagada väljaku sihtotstarbeline kasutamine ja laste ning noorte vajadustele vastamine ka pikemas perspektiivis. Tagamaks väiksemate kasutajate turvalisuse, piiratakse mänguväljak aiaga.

Idee nr 9

Koigi küla välijõusaal

Idee esitaja: Saima Kams

5 500 eurot

Soov on rikastada külarahva tervisespordi võimalusi. Hetkel puuduvad Koigi külas võimalused täiskasvanutel kasutada jõusaali välitingimustes. Eesmärk on luua kogukonnale rikkalikumaid võimalusi oma tervise eest hoolitseda. Paigaldatakse viis erinevat treening atraktsiooni erinevatele lihasgruppidele: seljale, jalgadele, rinnale, kätele. Treeningseadmed paigaldatakse Järva vallale kuuluval Mõisavahe tee 2, kinnistul, mis avatud ööpäeva ringselt.

Idee nr 10

Koeru kiriku läänepoolse piirdemüüri ja väravapostide restaureerimine

Idee esitaja: Jüri Ilves

11 000 eurot

Kavas on järgnevad tööd– esiteks müürile ohtlike puude langetamine ja kändude freesimine. Järgnevalt teostatakse müüri vanade katusekivide eemaldamine ning uute katusekivide paigaldamine. Seejärel toimuks väravapostide restaureerimine, vana krohvi eemaldamine, vuukimine ja paekivide vahetamine. Restaureeritakse ka sepisvärav, kust on tänasel päeval puudu metallist väravateerauad. Viimasena teostatakse müüriäärse jalgtee rajamine ning haljastus. Avaliku hüve pakutakse kogu valla rahvale ja külalistele, kes väisavad korrastatud avalikku ruumi, piirkonna südant ja ajaloolist visiitkaarti, muinsuskaitse kultuurilist objekti, Koeru Maarja Magdaleena kirikut ja kirikuaeda. Objekt on 24/7 avalikus kasutuses ning lisakulutused puuduvad.

Idee nr 11

Multifunktsionaalne spordiväljak Aravete alevikku

Idee esitajad: Jarmo Kaasiku ja Reimo Kaasiku

20 000 eurot

Idee eesmärk on luua Aravete alevikku sportimiseks multifunktsionaalne spordiväljak. Täpsemalt asuks tulevane spordiväljak praeguse Aravete Keskkooli ja Aravete kultuurimaja juures olevate võrkpalliplatside vahelisel alal kergliiklustee ääres.

Spordiväljaku suurim osa on kunstmurukattega jalgpalliväljak koos korvpalliväljakuga, mille saab vajadusel ümber teha võrkpalli, tennise või saalihoki väljakuks. Talvel saab platsile luua uisuväljaku. Välimiste seinte külge kinnituvad varbseinad, lõuatõmbekangid ja vajadusel muud sportimiseks mõeldud vahendid.

Spordiväljak on mõeldud kasutamiseks kõigile kes soovivad väljakul sportida või treeninguid läbi viia. Kuna spordihalli suur jalgpallistaadion on kehvas seisus ja pidevalt märgade ilmadega mängimiskõlbmatu, siis saab väljakut kasutada ka kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks ja võistluste korraldamiseks.

Idee nr 12

Väli-jõusaalid/virgestusalad Järva valda

Idee esitaja: Katre Kasemaa/MTÜ Vao Külaselts

5 200 eurot

Tervisesportlased, kes kasutavad Koeru-Vao kergliiklusteed jooksmiseks, kõndimiseks või rattasõiduks ning kes spordivad Vao külaplatsil, saavad treenida lisaks välijõusaali trenažööridel. Eesmärk on treenimisvõimaluste mitmekesistamine ja ajaliste piiranguteta treenimise võimaluste loomine Järva valla elanikele.

Idee nr 13

Laululava Öötla mõisa parki

Idee esitaja: MTÜ Viru küla selts

19 800 eurot

Öötla mõisa park kuulub Öötla ja Vodja küla elanikest moodustunud Viru Küla Seltsile. Seltsi eesmärgiks on külaelanike vaba aja veetmise organiseerimine. Viimastel aastatel on piirkonda elama asunud märkimisväärne arv noori inimesi, kellel on soov seltsiga koostööd teha ja kohalikku elu edendada.  Kaasava eelarve abil rajatakse Öötla mõisa parki laululava. Laululava on avalikuks kasutamiseks kõigile piirkonna elanikele ürituste korraldamiseks. Kohalikud elanikud kasutavad mõisa parki erinevateks kokkutulekuteks, sünnipäevadeks ja muude ürituste korraldamiseks. Siiani on suviste ürituste korraldamisel olnud tõsiseks mureks välilava puudus. Igal suvel toimub külade päev, kus kokku saavad ka kõik endised ja praegused külaelanikud. Plaanis on korraldada suvel vabaõhu kontserte, külla kutsuda rahvateatrid jne.

Laululava rajamise ettevalmistavad tööd on plaanis teha kogukonnaga ühiselt. Laululava hooldamise ja heakorra eest hoolitsevad külaseltsi liikmed.

Idee nr 14

Koeru madalseiklusraja ehitamine

Idee esitaja: Kirsika Ilmjärv

14 400 eurot

Idee on rajada Koeru, Aruküla mõisapargi kõrvale ja kooli staadioni, võrkpalliplatsi vahelisele haljasalale madalseiklusrada. Koeru Keskkool on Liikuma kutsuva kooli võrgustikukool ja peab väga oluliseks võimaldada lastele ja noortele vabas õhus liikumist ja füüsilist tegevust sest see mõjub laste õpitulemustele. Kui lapsed saavad piisavalt liikuda, on nad tervemad, rõõmsamad ja ka paremad õppijad. Rajatav madalseikluspark pakub mitmekülgsemaid võimalusi kooli õpilaste õuevahetundideks, kehalise kasvatuse õpilastele koolitunnis, treeningrühmadele, lastele pärast koolipäeva või pikapäevarühmas ja kõikidele peredele, kes õues aega veedavad. Turnimine ja ronimine arendab laste ja noorte kehalist arengut, õpetab tasakaalu ja paneb lapsed proovile võimalike hirmude ees.

Idee nr 15

Võllaste tee

Idee esitaja: Teet Kallakmaa

10 000 eurot

Võllaste terviseradadele minev tee saab alguse Kalda tänavalt. Esimesed 75 meetrit läheb tee üle eraomandis oleva kinnistu ja on ainuke lõik teest mis ei ole mustkatte all ja väga halvas seisukorras. Vajalik oleks uue tee rajamine, nii nagu oli planeeritud Järva-Jaani valla aegu. Siis oli plaan ehitada paarkümmend meetrit eemalt paralleelselt uus tee mille tarbeks on vallal ka kinnistu Võllaste tee 25701:001:0299. Antud teed kasutavad paljud valla elanikud ja ka võõrad sportlike harrastustega tegelemiseks Võllaste terviseradadel.

Idee nr 16

Multispordiväljak Järva-Jaani

Idee esitajad: Ervin Kõll, Martin Põvvat

22 076 eurot

Ettepanek rajada Järva valla keskusesse Järva-Jaani, Laia tänava palliplatsile (mis on hetkel käepärastest vahenditest rajatud) korralik hooldusvaba multispordiväljak.

Väljak võimaldab lastel ja täiskasvanutel turvaliselt ning kvaliteetsetes tingimustes sportida. Multispordiväljak loob tingimused harrastada jalgpallimängu väiksemas kollektiivis, võimalus korvpallihuvilistel harjutada korvpalli mängimist ja samuti on võimalik mängida maahokit/saalihokit. Lisavõimalusena saab soodsatel talvetingimustel multispordiväljakule (spetsiaalse kattekile abil) ajutise uisuväljaku rajada.

Laia tänava asukoht võimaldab multispordiväljakut kasutada kehalise kasvatuse õpetajatel, plats asub koolist 10 minutilise jalutuskäigu kaugusel. Tuleviku perspektiiv- lisaks projektis kirjeldatule, laiendada sportimis- ja vabaaja veetmisvõimalusi alevi keskel ning rajada multispordiväljaku kõrvale muru- või liivkattega võrkpalliväljak.

Idee nr 17

3x3 korvpalliväljak Väinjärvel

Idee esitaja: MTÜ Koeru Spordiklubi

20 000 eurot

Idee eesmärk on rajada Väinjärvele 3x3 välikorvpalliväljak. Tegevuse käigus rajatakse mänguplats ning paigaldatakse korvpallikorv koos konstruktsioonidega. Väljaku katteks on plaanitud tänavakivi, mis sobib ka esteetiliselt Väinjärve puhkealale. Objekt jääb avalikuks kasutamiseks kõigile ranna-ala külastajatele. Seoses rajatava väljakuga täieneb Järvamaa suurimal järvel vaba aja veetmise võimalused.

 

Rahvahääletus toimub perioodil 15.-21.06.2020

Täpsema info hääletamise võimaluste kohta lisame varsti.

 

Täname kõiki ideede esitajaid!

Järva Vallavalitsus