« Tagasi

Järva vald vabastab lapsevanemad märtsikuu lasteaia osalustasu maksmisest

Vabariigi Valitsus kuulutas seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku laienemisega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib kuni 1. maini 2020, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.

Märtsikuu esimesel nädalal andis Järva vald suuliselt soovituse lapsi lasteaeda mitte tuua ja hoida neid kodus. Seda on teinud enamus peresid. Seega ei ole enamus lapsi lasteaias olnud märtsikuu algusest. Järva Vallavalitsus kinnitas soovituse 13.03.2020 korraldusega nr 163 „Meetmete rakendamine seoses eriolukorraga". Arvestades tekkinud olukorda on põhjendatud vabastada kõik lapsevanemad osalustasu maksmisest 1. märtsist 2020 ja seda olenemata asjaolust, kas lasteaiateenust kasutatakse või mitte.