« Tagasi

Spordi valdkonna visiooni loomine Järva vallas

Järva Vallavalitsus osales kevadel teenuste disaini koolitusel koos Järva valla spordiklubidega (MTÜ Koeru SK ja MTÜ Ambla SK). Esitasime ka taotluse osalemiseks mentorprogrammis ning pääsesime teenuste delegeerimise mentorprogrammi.

Esimene mentorprogrammi kohtumine toimus 20. septembril Koerus, kus osalesid spordiklubide esindajad ja nõustajad. Koosolekul jõuti ühisele arusaamisele, et vajalik on ühtne tervikpilt ja tulevaste kokkusaamiste eesmärgiks peaks olema sporditöö korraldamise põhimõtete väljatöötamine.

8. oktoobril toimus Aravete Keskkooli saalis järjekordne töötuba, kus teemaks oli „Spordi valdkonna vajaduste kaardistamine".

Viimati kohtuti 1. novembril samuti Aravete Keskkooli saalis kus teemaks oli „Spordi valdkonna visiooni loomine". Kohtumisel saime sisendi, mida me soovime oma töö tulemusena näha Järva valla spordivaldkonnas.

Viimane koolituspäev toimub Aravete Keskkooli saalis 14. novembril kell 10.00-16.30 teemaks: „Tegevused ja koostöökohad".

Eesmärk on, et aasta lõpuks oleks sporditöö korraldamise põhimõtted/tegevuskavad välja töötatud.

Antud töötubasid veavad nõustajad Rasmus Pedanik ja Maris Jõgeva Sotsaalse Innovatsiooni Laborist.

 

Jaak Tammik

spordi ja rahavatervise spetsialist