« Tagasi

Mis toimus 9. oktoobri vallavalitsuse istungil?

Piirkonnajuht Kuldar Tammik andis piirkonna kohta ülevaate –  Lõppenud on teede põhjalik hooldus Albu ja Ambla piirkonnas. Jõgisoo sild saab lähipäevil uue asfaltkatte. Albu Põhikooli juures sai lammutatud puukuur, milles oli 150 ruumi puid. Ambla teeninduskeskuse küttesüsteem on vahetatud. Karjääris toimub materjalide vedu.

Istungil olnud korraldused, kooskõlastused ja informatsioon:

Riigihanke „Ambla Põhikooli fassaadi renoveerimine" kõigi pakkumiste tagasilükkamine;

Kahe projekteerimistingimuste andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine;

Kahe eluruumi üürile andmine aadressidega Imavere ja Koigi;

Aravete Keskkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine;

Koeru Lasteaia Päikeseratas hoolekogu koosseisu kinnitamine;

Laste arvu suurendamine Koeru Lasteaias;

Nelja hajaasustuse programmi projekti lõpparuande heakskiitmine;

Aastainventuuri läbiviimine;

Haldusorgani nimel tegutseva isiku määramine;

Mitteeluruumi üürile andmine aadressiga Aravete;

Puudega lapse teenuse eest tasumine;

Asendushooldusteenusele suunamine;

Tänukirjade andmine – tänukirjad antakse kätte 21. oktoobril, Järva valla sünnipäeval.

Informatsioonid:

Tallinna huvikoolide lepingu sõlmimisest;

Ühinemislepingu muutmine.

Järgmine vallavalitsuse istung toimub 16.10.2019 Kareda teeninduskeskuses.