« Tagasi

Täitekillustiku (sõelmete) saamise kord Karinu karjäärist

Järva Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 281 kinnitati täitekillustiku (sõelmete) saamise kord Järva valla endise Järva-Jaani valla piirkonna elanikele.

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 281 Lisa

AVALDUS

Taotlused esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil: info@jarva.ee või tuua paberkandjal valla kantseleisse Pikk tn 56, Järva-Jaani.

Taotlused vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul alates esitamise kuupäevast ja positiivne otsus edastatakse karjääri meistrile, keeldumise otsus edastatakse taotlejale.

Täiendav info: piirkonnajuht Uku.Talvik@jarva.ee või tel. 5307 0895.