01.07.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 96 „Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine. Määruse alusel moodustus 21.10.2017 Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Järva vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.

Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

ÜHINEMISLEPINGU JA SELLE LISADE KINNITAMINE

Albu Vallavolikogu otsus 22.12.2016 nr 40, leiad /siit/

Ambla Vallavolikogu otsus 22.12.2016 nr 56, leiad /siit/

Imavere Vallavolikogu otsus 22.12.2016 nr 47, leiad /siit/

Järva-Jaani Vallavolikogu otsus 22.12.2016 nr 33, leiad /siit/

Kareda Vallavolikogu otsus 22.12.2016 nr 111, leiad /siit/

Koigi Vallavolikogu otsus 22.12.2016 nr 51, leiad /siit/