SÜNNITOETUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Toetus määratakse tingimusel, et toetuse taotlemisel on ühe lapsevanema ja lapse, kelle eest sünnitoetust taotletakse, elukohana rahvastikuregistrisse kantud Järva vald. Toetus antakse kahes osas.

 

Õigusaktid

 

Viide

Sünnitoetuse esimene osa on 450 eurot ja teine osa on 200 eurot.

Toetuse saamine:

1) esimese osa saamiseks kolme kuu jooksul lapse sünnist arvates;
2) teise osa saamiseks kolme kuu jooksul lapse ühe aasta vanuseks saamisest arvates. Toetuse teine osa määratakse juhul, kui laps ja vähemalt üks vanem on rahvastikuregistri andmetel elanud katkematult Järva vallas alates lapse sünnist kuni toetuse taotlemise päevani. Toetuse teise osa saamise õigus on vanemal, kelle lapse kohta on määratud sünnitoetuse esimene osa. Toetus määratakse lapse sünnikuupäeval kehtinud sünnitoetuse määras.

Mitmike sünni puhul määratakse toetus iga sündinud lapse eest.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blanketi saab SIIT

Toetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus, milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, pangakonto number.

Perehüvitiste liigid Sotsiaalkindlustusameti kodulehel

 

Taotlemine elektrooniliselt

 Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

 

 

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -punktis   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata Järva valla sotsiaalosakonda