Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine 9. november 2017

Järva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 9. november 2017

Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine 16. november 2017

Järva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine 30. august 2018

Järva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 5. oktoober 2020

Järva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine 26. november 2020

Sotsiaalkomisjon

 

 

 

 

Ester Valdvee

esimees

ester.valdvee@jarva.ee

 

Arvo Imsi

aseesimees

arvo.imsi@jarva.ee

LIIKMED

 

 

 

 

1. Inga Okas

 

 

 

2. Lea Traks

 

 

 

3. Anita Homin

 

 

 

4. Külvar Mand

 

 

 

5. Eveli Meibaum

 

 

 

6. Sirje Reinlo

 

 

 

7. Marta Kondas

 

 

 

Sotsiaalkomisjoni tegevusvaldkonnad – sotsiaalhoolekandega ja lastekaitsega, puuetega inimestega seotud küsimused, eakate hoolekanne, tervishoid, sotsiaalhoolekande asutustega seotud küsimused.