Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine 9. november 2017

Järva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 9. november 2017

Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine 16. november 2017

Järva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine 30. august 2018

Sotsiaalkomisjon

 

 

 

 

Rünno Lass

esimees

rynno.lass@jarva.ee

 

Ester Valdvee

aseesimees

ester.valdvee@jarva.ee

LIIKMED

 

 

 

 

1. Inga Okas

 

 

 

2. Lea Traks

 

 

 

3. Riina Lääne

 

 

 

4. Külvar Mand

 

 

 

5. Eveli Meibaum

 

 

 

6. Sirje Reinlo

 

 

 

7. Marta Kondas

 

 

 

Sotsiaalkomisjoni tegevusvaldkonnad – sotsiaalhoolekandega ja lastekaitsega, puuetega inimestega seotud küsimused, eakate hoolekanne, tervishoid, sotsiaalhoolekande asutustega seotud küsimused.