Projekt „Kurisoo mõisa pargi hooldamiskava koostamine“

Projekti tulemusel on valminud Kurisoo pargi hooldamiskava. Hooldamiskava alusel saab ellu viia tegevusi pargi väärtusliku looduskeskkonna säilitamiseks.

Hoolduskava koostamine sisaldab ka dendroloogilist hinnangut üksikpuu tasemel ja geodeetilist alusplaani. Vajalik on määratleda pargi elementaarseks hooldamiseks vajalikud hooldustööd eelkõige niitmine ja sanitaarraie, säilitamisväärsete puude hoolduslõikus, nende tegemise aeg ja mahud.

Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm summas 5292 eurot.

Projekt „Väike-Kareda pargi hooldamiskava koostamine“

 

Hooldamiskava alusel on võimalik säilitada kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtuslik looduskeskkond.

Hoolduskava koostamine sisaldab ka dendroloogilist hinnangut üksikpuu tasemel ja geodeetilist alusplaani. Vajalik on määratleda pargi elementaarseks hooldamiseks vajalikud hooldustööd eelkõige niitmine ja sanitaarraie, säilitamisväärsete puude hoolduslõikus, nende tegemise aeg ja mahud.

Projekti tulemusena on Väike- Kareda looduskaitsealuse pargi hooldamiskava. Hooldamiskava alusel saab ellu viia tegevusi pargi väärtusliku looduskeskkonna säilitamiseks.

Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm summas 9396 eurot.

Järva valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab summas 37 800 eurot Järva Vallavalitsus projekti "Järva valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine." Projekti tulemusel on valminud Järva valla välisõhu mürakaart koos tegevuskavaga, mida kasutatakse koostatavas Järva valla üldplaneeringus.

Projekti kestvus kuni veebruar 2020.