Järva valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab summas 37 800 eurot Järva Vallavalitsus projekti "Järva valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine." Projekti tulemusel on valminud Järva valla välisõhu mürakaart koos tegevuskavaga, mida kasutatakse koostatavas Järva valla üldplaneeringus.

Projekti kestvus kuni veebruar 2020.