Õigusaktid

Oma pädevuse alusel ja volituste piires
 1) annab vallavolikogu üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu otsuseid;
 2) annab vallavalitsus üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu korraldusi. Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused avalikustatakse Riigi Teatajas.

Järva Vallavolikogu õigusaktid 2021

Määrused     DOKUMENDIREGISTRIS

Otsused        DOKUMENDIREGISTRIS

Järva Vallavalitsuse õigusaktid 2021

Määrused      DOKUMENDIREGISTRIS

Korraldused  DOKUMENDIREGISTRIS