Õigusaktid

Oma pädevuse alusel ja volituste piires
 1) annab vallavolikogu üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu otsuseid;
 2) annab vallavalitsus üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu korraldusi. Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused avalikustatakse Riigi Teatajas.

Järva Vallavolikogu õigusaktid 2019

Määrused DOKUMENDIREGISTRIS

Otsused   DOKUMENDIREGISTRIS

Järva Vallavalitsuse õigusaktid 2019

Määrused     DOKUMENDIREGISTRIS

Korraldused  DOKUMENDIREGISTRIS