Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused

Võtke hetk ja vaadake, kus asuvad seksuaalvägivalla kriisiabikeskused, kes seal töötavad ning mis seal vägivalla üleelanu heaks pakutakse ning tehakse.

Video julgustab iga abivajat pöörduma. Kui olete protsessi silme ette saanud, on keskusi abivajaduse korral julgem soovitada ka kliendile, tuttavale, hädasolijale.

 

Mis on ohvriabi?               

 

Ohvriabi on tasuta avalik sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet.

Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge ja jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta. Samuti juhendavad ja abistavad suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega.

Õigus pöörduda ohvriabisse on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Igal inimesel, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, on võimalik saada nõustamist sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalmenetlus.

Pöördu ohvriabitöötaja poole, kui tahad oma probleemist rääkida, tunned, et vajad tuge oma murede lahendamiseks või soovid leida oma olukorrast väljapääsu.

Järva maakonna ohvriabi töötaja kontaktid:

Piret Vaher
Paide, Tallinna 12
387 8699
e-post: jarva.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Klientide vastuvõtt:
E 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
K, R 9.00-12.00 ja 13.00-16.00

Täiendav info:


http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi-ja-lepituskeskus/

Valminud on uus veebileht, mis suunab ohvreid abi saama.

www.palunabi.ee

Eraldi on lehel kirjas nõu ja abi saamise võimalused seksuaalvägivalla ohvritele ning nende lähedastele: http://www.palunabi.ee/seksuaalvagivald