16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Kultuuri- ja spordikomisjon

 

 

 

 

Lauri Ilves

esimees

lauri.ilves@jarva.ee

 

Arlet Palmiste

aseesimees

arlet.palmiste@jarva.ee

 

Kultuuri- ja spordikomisjoni tegevusvaldkond – Arengu kavandamine kultuuri ja spordi valdkonnas, kultuuri- ja spordiasutustega ning valdkonna seltside ja mittetulundusühingutega seotud küsimused, raamatukogude ja muuseumidega seotud küsimused.