Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine 9. november 2017 

Järva Vallavolikogu külaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 9. november 2017

Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine 16. november 2017

Järva Vallavolikogu külaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 22. oktoober 2020

Järva Vallavolikogu külaelukomisjoni koosseisu muutmine 26. november 2020

Külaelukomisjon

 

 

 

 

Lea Traks

esimees

lea.traks@jarva.ee

 

Margus Vaas

aseesimees

margus.vaas@jarva.ee

LIIKMED

 

 

 

 

1. Eve Okas

 

 

 

2. Arvi Luuk

 

 

 

3. Meelis Mändla

 

 

 

4. Külli Majori

 

 

 

5. Triin Tippi

 

 

 

6. Kaie Altmets

 

 

 

7. Maiu Mäe

 

 

 

Külaelukomisjoni tegevusvaldkonnad – külaseltside ja külaliikumisega seotud küsimused, mittetulundusliku tegevuse toetamine.