Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine 9. november 2017 

Järva Vallavolikogu külaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 9. november 2017

Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine 16. november 2017

Külaelukomisjon

 

 

 

 

Lea Traks

esimees

lea.traks@jarva.ee

 

Riho Sepp

aseesimees

riho.sepp@jarva.ee

LIIKMED

 

 

 

 

1. Anita Homin

 

 

 

2. Arvi Luuk

 

 

 

3. Priit Seire

 

 

 

4. Külli Majori

 

 

 

5. Triin Tippi

 

 

 

6. Kaie Altmets

 

 

 

7. Ada Nõmmküla

 

 

 

Külaelukomisjoni tegevusvaldkonnad – külaseltside ja külaliikumisega seotud küsimused, mittetulundusliku tegevuse toetamine.