Piirkonna ohud 
 
Elutähtsad teenused
  • Kohalike teede sõidetavus ja toimepidevuse piirmäärad (info ETKA määrusest).
  • Vee- ja kanalisatsiooniteenus ja toimepidevuse piirmäärad (info ETKA määrusest). Loetelu kohalike alternatiivsete joogivee saamise kohtade osas (kaevud, allikad).
  • Kaugküte ja toimepidevuse piirmäärad (info ETKA määrusest).
  • Teised elutähtsad teenused – soovituslik juhis www.kriis.ee 
 
Pere ja kogukonna kriisiolukorraks valmistumine
 
Abi saamine kriisiolukorras