23.01.18

Imavere küla soojamajanduse arengukava koostamine

 

Projekti läbiviimist toetab EL Ühtekuuluvusfond meetmest "Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse "Soojamajanduse arengukava koostamine" raames summas 3578,40 eurot. Antud meetme rakendusükuseks on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Projektiga koostatakse Imavere küla soojamajanduse arengukava järgnevaks kümneks aastaks (2015-2025). Projekti eesmärgiks on määratleda ära Imavere küla soojamajanduse võimalused ja soojavarustuse arengu võimalused, et soojatootmine muutuks efektiivsemaks.

Soojamajanduse arengukava koostamisele järgnevalt on võimalus taotleda rahalisi vahendeid soojavarustuse renoveerimiseks.

Soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda SIIN.

 

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani energeetika arengukava Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine