Järva valla Noortevolikogu

Esimees - Koeru Keskkooli esindaja Alide Kristine Alba

 

Alates 2021 aasta veebruarist tegutseb Järva vallas noortevolikogu. Noortevolikogu tegevuse aluseks on Järva Vallavolikogu 28.11.2019 määrus nr 17 „Järva valla noortevolikogu põhimäärus".

Põhimäärusest tulenevalt on noortevolikogu eesmärkideks esindada noorte huve, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Eesmärkide täitmiseks noortevolikogu:

1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla pädevusse ning teeb volikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;

2) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;

3) teeb koostööd volikogu, vallavalitsuse ja teiste noortevolikogudega;

4) esindab Järva valla noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

Noortevolikogule eelnes 2020 aastal töö noorteaktiivina, tublid noored tegid eeltööd piirkondades valmiste läbiviimiseks. Koolides ja noortekeskustes viidi valimised läbi detsembris ja jaanuaris.

Esimesel veebikohtumisel, 5. veebruaril 2021 valisid noored noortevolikogule esimehe ja aseesimehe.

 

Järva Vallavalitsuse 17.03.2021 korraldus nr 143 "Järva Vallavalitsuse 03.02.2021 korralduse nr 52 "Järva valla noortevolikogu liikmete kinnitamine" muutmine"

Järva Vallavalituse  03.02.2021 korraldus nr 52 „Järva valla noortevolikogu liikmete kinnitamine"

 

NOORTEVOLIKOGU KOOSSEIS

Esimees - Koeru Keskkooli esindaja Alide Kristine Alba, e-post alidekristine@gmail.com

Aseesimees - Aravete Keskkooli esindaja Kadi-Liis Pitk, e-post kadipitk@gmail.com

Albu Põhikooli esindab Cristian Pent

Ambla-Aravete Kooli esindab Maiken Ojaniit

Imavere Põhikooli esindab Grete-Liis Männiste

Järva-Jaani Gümnaasiumi esindab Heneriin Hindreko

Koigi Kooli esindab Johanna Randmäe

Albu Noortekeskuse esindab Marta-Ann Grossfeldt

Koigi Noortekeskuse esindab Kenneth Juus

 

Asendusliikmed:

Albu Põhikooli - Kadili Arula

Ambla-Aravete Kool - Karoli Eliise Luur

Aravete Keskkool - Mai Pitka

Imavere Põhikool - Sander Sivkov

Järva-Jaani Gümnaasium - Liseth Rohtla

Koeru Keskkool - Mirko Sirila

Koigi Kool - Mariliin Tadr

Albu Noortekeskus -Grete Roos

Koigi Noortekeskus - Heidi Koivuoja

Noortevolikogu otsustas kaasata asendusliikmed on igapäeva tegevustesse.

 

Noortevolikogu protokollidega saab tutvuda dokumendiregistris

Noortevolikogu kajastab on tegevust Facebooki kontol.

Noortevolikogu kontaktaadress on noortevolikogu@jarva.ee

 

Järva valla lehes: 2021 veebruar II lk 9