Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord

Järva valla eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõu avalik väljapanek

7.08.19

Järva valla moodustumine seitsme erineva omavalitsuse ühinemisel on (läbi aegade) suurima üksuste arvuga ühinemine haldusreformi raames Mandri-Eestis. Järva vallas ei ole ühte keskset tõmbekeskust ja tegemist on võrgustikupõhise omavalitsusega, kus peamisel kohal on hea elukeskkond.

Järva valla eelarvestrateegia eesmärk on kaasa aidata võrgustikupõhise maavalla igapäeva toimimisele ning kus oleks head haldust nii, et teenused oleksid heal tasemel, kättesaadavad, aga samas optimaalselt korraldatud.

 

Järva valla eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõu avalik väljapanek ettepanekute tegemiseks 7. augustist kuni 20. augusti kella 18.00ni.

Järva valla eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõu

 

Toimetaja: MAARJA KAUGE