Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava 2016 - 2026 eelnõu avalik väljapanek 15.-29. oktoobrini, eelnõu avalik arutelu toimub 27. oktoobril. Ootame eelnõu kohta ettepanekuid

15.10.20

"Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava 2016 - 2026" eelnõu avalik väljapanek toimub 15. oktoobrist kuni 29. oktoobrini 2020 Järva valla veebilehel ja Järva-Jaani teeninduskeskuses. 

Järva Vallavolikogu kiitis 24. septembri 2020 istungil heaks „Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava 2016–2026" uue redaktsiooni eelnõu ja suunas selle avalikule väljapanekule. Arengukavas on uuendatud osad, mis puudutavavad Järva-Jaani alevi lõuna kaugküttepiirkonna trasse ja nende seisukorda. 

Arengukava eelnõu kohta saab ettepanekuid esitada kuni 29. oktoobri 2020 kella 17:00-ni kirjalikult Järva Vallavalitsusele aadressil Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond 73301 või e-posti aadressil info@jarva.ee

Arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 27. oktoobril kell 17.30 Järva-Jaani teeninduskeskuses.

 

Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava 2016 - 2026 eelnõu