Investeeringud Järva vallas 2018

Tegevus

Summa

Arengukava

20 000

Üldplaneering

40 000

Järva-Jaani Teeninduskeskuse soojustamine ja sisetööd

100 000

Koeru teeninduskeskus ruumid ja sisustus, eraldi taotlus sundliitmisest

50 000

Albu üleminev teeehitus

35 560

Aravete Lasteaia tn asfalteerimine/pindamine

15 000

Ambla ja Imavere teede ja tänavate remont

99 560

Järva-Jaani erateede ostmine

6 000

Järva-Jaani-Karinu kergliiklustee 5 km

338 000

Ahula ja Aravete vaheline kergliiklustee

250 000

Valla teede remonttööd

149 986

Kareda teeninduskeskuse küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsioon ,varikatus,ruumide remont, lamekatus

40 000

Koeru keskkonnajaama jäätmemaja rajamine (toetus 23 974€)

25 096

Imavere Taadikvere vee- ja kanalisatsiooniprojekt

25 000

Imavere Tuljaku tee sademevesi

90 000

Järva-Jaani Järve regulaatori projekt

5 400

Imavere Tuljaku tee ja Saare-Kuusiku tee tänavavalgustus

15 000

Esna tänavavalgustuse rekonstrueerimine

6 000

Elamu üürikorteriteks ümberehitamise tüüpprojekti koostamine

40 000

Järva-Jaani kirikuaia remont (PRIAlt 5000)

15 000

Imavere perearstikeskuse ruumide renoveerimine

25 000

Koigi ambulatooriumi hoone osaline rekonstrueerimine

100 000

Koeru ambulatoorium, apteegipoolsete ruumide rekonstrueerimine

5 000

Koeru tervisekeskuse rajamine, toetus 138 624€

184 832

Imavere võimla soojasõlm

4 000

Imavere rahvamaja soojasõlme, kütte- ja elektrisüsteemi remont

21 670

Päinurme rahvamaja juurde mänguväljaku rajamine/ katuse remont

38 000

Koeru kultuurimaja klaveri renoveerimine (toetus 8 000€)

12 000

Koeru kultuurimaja soojustamine, wc remont

98 000

Koigu mõisa aia külastuskeskuse kogutud toetusfond

32 000

Aravete lasteaed (sh toetused 117 000, ühinemistoetus 20 000, eelarvest 32 000 ja EAS 130 000)

1 000 000

Koeru LA Koeru ruumide remont

24 297

Koeru LA Vao saali remont

14 500

Koeru LA Vao küttelahendus

20 000

Koeru LA siseõue asfalteerimisprojekt

2 500

Peetri kooli remont

90 250

Albu Põhikooli energiasäästuprojekt (INNOVE toetus 283172€)

333 144

Imavere Põhikooli soojasõlm, ren projekt ja katuseakna vahetus

14 000

Koeru Keskkoooli kahe korruse ümberehitus (toetus 20 000€)

40 000

Koeru Muusikakooli tiibklaver Kawai (toetus 7 000€)

14 160

Aravete hooldekeskuse trepitõstuk

20 000

 

3 458 955