Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine 9. november 2017

Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine 16. november 2017

Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 22. märts 2018

Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 24. oktoober 2019

Järva Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni kooseisu muutmine 30. jaanuar 2020

Järva Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni liikme kinnitamine 28. mai 2020

Järva Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu muutmine 26. november 2020

Haridus- ja noorsootöökomisjon

 

 

 

 

Kalju Kertsmik

esimees

kalju.kertsmik@jarva.ee

 

Tiit Kalda

aseesimees

tiit.kalda@jarva.ee

LIIKMED

 

 

 

 

1. Anita Homin

 

 

 

2. Silva Kärner

 

 

 

3. Leiger Metsalu

 

 

 

4. Margit Reinpõld

 

 

 

5. Getter Klaas

 

 

 

6. Kerli Sirila

 

 

 

7. Vello Teor

 

 

 

Haridus- ja noorsootöökomisjoni tegevusvaldkonnad – arengu kavandamine haridus- ja noorsootöö valdkonnas, munitsipaalharidusasutuste, huvihariduse ja noorsootööga seotud küsimused.