Riigihangete seadus

Järva valla hankekord

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla Ambla piirkonna haljasalade niitmine

27.03.20

Hanke väljakuulutamine: Järva valla Ambla piirkonna haljasalade niitmine

Järva valla Ambla piirkonna haljasalade niitmise hange on jagatud kaheks osaks: I osa- Ambla, Käravete, Rava ja II osa- Aravete.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 221517

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1769132/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.04.2019 kell 09.00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Imavere Põhikooli remonttööd koos EL ja NV põhiprojekti koostamisega

25.03.20

Hanke väljakuulutamine: Imavere Põhikooli remonttööd koos EL ja NV põhiprojekti koostamisega

Imavere külas Kiigevere tee 5 asuva põhikooli I korruse remonttööd koos KV töödega kogu hoonele, EL ja NV tööd kogu hoonele koos nende põhiprojektide koostamisega ning katuse renoveerimistööd.

Viitenumber: 221335

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1749292/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.04.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koeru lasteaia juurdeehitus

19.03.20

Hanke väljakuulutamine: Koeru lasteaia juurdeehitus

Koeru alevikus Paide tee 15a asuvale lasteaiale ühe bloki (ca 160m2) juurdeehitus.

Viitenumber: 221126

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1728692/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.04.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva-Jaani hosteli I korruse ümberehitamine tervisekeskuseks

11.03.20

Hanke väljakuulutamine: Järva-Jaani hosteli I korruse ümberehitamine tervisekeskuseks

Järva-Jaanis Lai 2a paikneva hosteli I korruse põhjatiiva (pind ca 212m2) ümberehitamine tervisekeskuseks.

Viitenumber: 220751

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1693792/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.03.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva vallas Sõrandu külas omapuhasti süsteemi rajamine koos kanalisatsiooni trassi väljaehitamisega

4.03.20

Hanke väljakuulutamine: Järva vallas Sõrandu külas omapuhasti süsteemi rajamine koos kanalisatsiooni trassi väljaehitamisega

Imbväljakuga biopuhasti rajamine ja 2 korterelamu ja pumbamaja ühendamine biopuhastiga.

Viitenumber: 218400

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1637583/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.03.2020 kell 10:00

PAKKUMISE KUTSE: WiFi4EU võrgu rajamiseks

20.02.20

WiFi4EU projektis kvalifitseerunud ettevõtted

Pakkumise kutse: WiFi4EU võrgu rajamiseks 

Järva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Wi-Fi võrgu rajamiseks.

Wi-Fi võrk rajatakse 3 objektile:

1. Järva-Jaani kultuurimaja Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev Pikk tn 58

2. Koeru kultuurimaja Järva maakond Järva vald Koeru alevik Paide tee 3

3. Imavere rahvamaja Järva maakond Järva vald Imavere küla Kiigevere tee 5/2

WiFi4EU on Euroopa Komisjoni algatus, mille abil soovitakse pakkuda kodanikele tasuta Wi-Fi ühendust avalikes kohtades.

WiFi4EU võrku saab ehitada ainult WiFi4EU portaalis registreerinud ettevõte. Võrgu rajamiseks on koostatud lähteülesanne.

Võrgu rajamise rahastamiseks on  kasutada 15000 € vautšer. Tööde teostamise tähtaeg on 31.05.2020

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 09.03.2020 kell 16.00 e-posti aadressil valdur.permanson@jarva.ee

Lähteülesande saamiseks saata taotlus aadressil valdur.permanson@jarva.ee

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Ahula - Aravete jalgratta- ja jalgtee ehitus

3.01.20

Hanke väljakuulutamine: Ahula - Aravete jalgratta- ja jalgtee ehitus

Viitenumber: 217811

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1632201/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29.01.2020 kell 10:00, pakkumusi saab esitada ainult läbi  e-riigihangete registri.