Riigihangete seadus

Järva valla hankekord

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla tänavavalgustuse taristu projekteerimistööd

16.09.20

Hange: Järva valla tänavavalgustuse taristu projekteerimistööd

Projekteerimise eesmärk on koostada põhiprojekti staadiumis tänavavalgustuse renoveerimis projekt, (sh juhtimisautomaatika), koos maksumuse kalkulatsiooniga, et viia ellu ELi Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatav (meede "Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamine") projekt „Järva valla tänavavalgustuse renoveerimine ".

Viitenumber: 226475

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2268272/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.10.2020 kell 11:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete Keskkooli siseteede ja Staadioni tn. katte taastusremont

9.09.20

Hange: Aravete Keskkooli siseteede ja Staadioni tn. katte taastusremont

Aravete Keskkooli kinnistu siseteede katte taastus remondi ja pindamise toestamine s.h. sillutiskivi jalgteed, kruuskattega parkla, Staadioni tn kruusatee katendi korrastamine.

Viitenumber: 224431

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2047112/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.09.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete aleviku Tööstuse tee katte remont

4.09.20

Hange: Aravete aleviku Tööstuse tee katte remont

Olemasoleva AB katte tasandus freesimine, vajadusel kohatine nõrga aluse väljakaevamine ja tagasitäitmine, kahekihilise asfaltbetooni tagasi laotamine, peenarde täitmine, liikluskorraldus, kruusatee osale kandevõime suurendamine killustiku lisamisega, vajadusel haljastuse taastamine.

Viitenumber: 227019

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2320792/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.09.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Haridusasutuste mööbel

24.08.20

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Haridusasutuste mööbel

Hange: Haridusasutuste mööbel

Imavere, Koigi ja Peetri kooli mööbli soetamine.

Viitenumber: 225282

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2136872

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 02.09.2020 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koeru Keskkooli võimla renoveerimine

20.08.20

Hanke väljakuulutamine: Koeru Keskkooli võimla renoveerimine

Koeru keskkooli võimla renoveerimine, ventilatsiooni süsteemi ja elektrisüsteemi uuendamine koos põhiprojekti koostamisega ja saunaruumi väljaehitamine.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 226597

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2280592/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 7.09.2020 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva-Jaani kultuurimaja elektripaigaldise rekonstrueerimine

20.08.20

Hanke väljakuulutamine: Järva-Jaani kultuurimaja elektripaigaldise rekonstrueerimine

Järva-Jaani kultuurimaja elektripaigaldise uuendamine ja viimistlustööd ruumides.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 226617

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2283072/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 7.09.2020 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Peetri ja Ahula lasteaia mänguväljakute renoveerimine

11.08.20

Hange „Peetri ja Ahula lasteaia mänguväljakute renoveerimine"

Alla lihthanke piirmäära hange.

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.08.2020 kell 10.00.

Pakkumine esitatakse e-posti aadressile info@jarva.ee

 

PAKKUMUSE KUTSE

Lisad:

1) Tehniline kirjeldus

2) Hinnapakkumus

3) Täidetud lepingute loetelu

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Peetri ja Ahula lasteaia mänguväljakud

28.07.20

Hange: Peetri ja Ahula lasteaia mänguväljakud

Mänguväljakute atraktsioonide tarnimine ja paigaldus Peetri ja Ahula lasteaedade juurde.

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Pakkumised esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@jarva.ee

Pakkumiste esitamise tähtaeg: 06.08.2020 kell 10:00

 

PAKKUMISE KUTSE - muudetud

Lisad:

1) Tehniline kirjeldus - täiendatud (Peetri alevik)

2) Tehniline kirjeldus - täiendatud (Ahula küla)

3) Pakkumise tabel

4) Ahula ümberpaigaldatava linnaku mõõdud

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Discgolfiparkide rajamine

28.07.20

Hange: Discgolfiparkide rajamine

Rajatakse discgolfipargid Albu, Koigi, Laaneotsa ja Imavere küladesse.

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Pakkumised esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@jarva.ee

Pakkumiste esitamise tähtaeg: 10.08.2020 kell 10:00

 

PAKKUMISE KUTSE - muudetud

Lisad:

1) Asukohtade kaardid

2) Eesti Discgolfi Liidu korvinõuded

3) Pakkumise tabel

PAKKUMISKUTSE: Järva valla õpilasliini sõitjate veo teenindaja leidmine 2020-2021

27.07.20

Järva Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust: Järva valla õpilasliini sõitjate veo teenindaja leidmine 2020-2021

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Pakkumised esitada: Pakkuja vormil, ära näidata pakkuja nimi, aadress ning kontaktandmed, hankeosa millele pakkumust tehakse, käibemaksuta maksumused, käibemaks ja käibemaksuga maksumused.

Pakkumuse kehtivuse aeg: 90 päeva

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@jarva.ee  hiljemalt 07. august 2020 kell 17:00.

 

Lisad:

1) Hankedokument

2) Osaliinide 1 kuni 5 Sõiduplaanid

3) Pakkumuse vorm

4) Teave ärisaladuse kohta

5) Andmed busside kohta

6) Pakkuja kinnistus

7) Hankelepingu projekt

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete Keskkooli vana osa I korruse renoveerimistööd koos tehnosüsteemide põhiprojektide koostamisega

24.07.20

Hanke väljakuulutamine: Aravete Keskkooli vana osa I korruse renoveerimistööd koos tehnosüsteemide põhiprojektide koostamisega

Aravete Keskkooli vana osa ümberehitus perearsti keskuseks ja raamatukoguks ja kütte, ventilatsiooni, elektri ja nõrkvoolu põhiprojektide koostamine.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 225730

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2186332/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.08.2020 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koigi Kooli toitlustus

3.07.20

Hanke väljakuulutamine: Koigi Kooli toitlustus

Toitlustusteenuse osutamiseks Koigi Koolis. 

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 225208

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2129712/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21.07.2020 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete Keskkooli vana osa renoveerimistööd koos tehnosüsteemide põhiprojektide koostamisega

17.06.20

Hanke väljakuulutamine: Aravete Keskkooli vana osa renoveerimistööd koos tehnosüsteemide põhiprojektide koostamisega

Aravete Keskkooli vana osa ümberehitus perearsti keskuseks, noortekeskuseks ja raamatukoguks ja kütte, ventilatsiooni, elektri ja nõrkvoolu põhiprojektide koostamine.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 224228

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2029812/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.07.2020 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla teede pindamine 2020

11.06.20

Hanke väljakuulutamine:  Järva valla teede pindamine  2020

Viitenumber: 223874

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1994672/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06.07.2020 kell 9:00, pakkumusi saab esitada ainult läbi  e-riigihangete registri.

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Projektijuhiteenuse ostmine projektile „ Järva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine “

5.06.20

Hanke väljakuulutamine: Projektijuhiteenuse ostmine projektile „ Järva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine "

Lihthanke raames ostetakse projektijuhiteenust nimetatud taotluse „Järva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" teostamise korraldamiseks.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 223946

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2002432/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15.06.2020 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koeru lasteaia juurdeehitus

6.05.20

Hanke väljakuulutamine: Koeru lasteaia juurdeehitus

Järva vallas Koeru alevikus Paide tee 15a asuvale lasteaiale ühe bloki (ca 160m2) juurdeehitus.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 223025

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1922472/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01.06.2020 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Imavere üürimaja ehitamine

4.05.20

Hanke väljakuulutamine: Imavere üürimaja ehitamine

Imavere külla 18-korteriga korterelamu ehitamiseks.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 222816

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1899852/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01.06.2020 9:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva-Jaani hosteli ümberehitamine tervisekeskuseks

4.05.20

Hanke väljakuulutamine: Järva-Jaani hosteli ümberehitamine tervisekeskuseks

Järva-Jaanis Lai 2a paikneva hosteli I korruse põhjatiiva (pind ca 217m2) ümberehitamine tervisekeskuseks.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 222909

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1909672/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.05.2019 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla Ambla piirkonna haljasalade niitmine

27.03.20

Hanke väljakuulutamine: Järva valla Ambla piirkonna haljasalade niitmine

Järva valla Ambla piirkonna haljasalade niitmise hange on jagatud kaheks osaks: I osa- Ambla, Käravete, Rava ja II osa- Aravete.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 221517

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1769132/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.04.2019 kell 09.00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Imavere Põhikooli remonttööd koos EL ja NV põhiprojekti koostamisega

25.03.20

Hanke väljakuulutamine: Imavere Põhikooli remonttööd koos EL ja NV põhiprojekti koostamisega

Imavere külas Kiigevere tee 5 asuva põhikooli I korruse remonttööd koos KV töödega kogu hoonele, EL ja NV tööd kogu hoonele koos nende põhiprojektide koostamisega ning katuse renoveerimistööd.

Viitenumber: 221335

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1749292/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.04.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koeru lasteaia juurdeehitus

19.03.20

Hanke väljakuulutamine: Koeru lasteaia juurdeehitus

Koeru alevikus Paide tee 15a asuvale lasteaiale ühe bloki (ca 160m2) juurdeehitus.

Viitenumber: 221126

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1728692/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.04.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva-Jaani hosteli I korruse ümberehitamine tervisekeskuseks

11.03.20

Hanke väljakuulutamine: Järva-Jaani hosteli I korruse ümberehitamine tervisekeskuseks

Järva-Jaanis Lai 2a paikneva hosteli I korruse põhjatiiva (pind ca 212m2) ümberehitamine tervisekeskuseks.

Viitenumber: 220751

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1693792/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.03.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva vallas Sõrandu külas omapuhasti süsteemi rajamine koos kanalisatsiooni trassi väljaehitamisega

4.03.20

Hanke väljakuulutamine: Järva vallas Sõrandu külas omapuhasti süsteemi rajamine koos kanalisatsiooni trassi väljaehitamisega

Imbväljakuga biopuhasti rajamine ja 2 korterelamu ja pumbamaja ühendamine biopuhastiga.

Viitenumber: 218400

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1637583/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.03.2020 kell 10:00

PAKKUMISE KUTSE: WiFi4EU võrgu rajamiseks

20.02.20

WiFi4EU projektis kvalifitseerunud ettevõtted

Pakkumise kutse: WiFi4EU võrgu rajamiseks 

Järva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Wi-Fi võrgu rajamiseks.

Wi-Fi võrk rajatakse 3 objektile:

1. Järva-Jaani kultuurimaja Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev Pikk tn 58

2. Koeru kultuurimaja Järva maakond Järva vald Koeru alevik Paide tee 3

3. Imavere rahvamaja Järva maakond Järva vald Imavere küla Kiigevere tee 5/2

WiFi4EU on Euroopa Komisjoni algatus, mille abil soovitakse pakkuda kodanikele tasuta Wi-Fi ühendust avalikes kohtades.

WiFi4EU võrku saab ehitada ainult WiFi4EU portaalis registreerinud ettevõte. Võrgu rajamiseks on koostatud lähteülesanne.

Võrgu rajamise rahastamiseks on  kasutada 15000 € vautšer. Tööde teostamise tähtaeg on 31.05.2020

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 09.03.2020 kell 16.00 e-posti aadressil valdur.permanson@jarva.ee

Lähteülesande saamiseks saata taotlus aadressil valdur.permanson@jarva.ee

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Ahula - Aravete jalgratta- ja jalgtee ehitus

3.01.20

Hanke väljakuulutamine: Ahula - Aravete jalgratta- ja jalgtee ehitus

Viitenumber: 217811

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1632201/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29.01.2020 kell 10:00, pakkumusi saab esitada ainult läbi  e-riigihangete registri.