Järva Valla Spordikeskuse juhataja konkurss

Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Järva Valla Spordikeskuse juhataja ametikoha täitmiseks.

Järva Valla Spordikeskuse juhataja on asutuse seadusjärgne esindaja, kelle ülesandeks on spordikeskuse toimimise tagamine, sporditöö korraldamine ja arendamine ning keskuse finants- ja majandustegevuse juhtimine.

Kandidaadilt eeldame:

 • kõrgharidust;
 • oskust töötada eelarve ja lepingutega;
 • orienteerumist spordi valdkonnas ja kohaliku omavalitsuse toimimise tundmist;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskust vähemalt suhtlustasandil;
 • asjaajamiskorra ja oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ning oskust koostada ja vormistada dokumente;
 • oskust käsitleda töökohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • B-kategooria juhtimisõigust.

Kasuks tuleb varasem erialane töökogemus ja spordialane kõrgharidus.

Kandideerijal esitada:

 • CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Omalt poolt pakume:

 • head töökeskkonda;
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • eneseteostust spordikeskuse arendamisel.

 

Tööle asumise aeg: 1. jaanuar 2022

Dokumendid esitada 29. oktoobriks 2021 Järva Vallavalitsusele aadressil Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond või digitaalselt e-posti aadressile info@jarva.ee, märksõnaga „Järva Valla Spordikeskuse juhataja"

Täiendav teave:

Tiina Oraste, abivallavanem, 505 3525, Tiina.Oraste@jarva.ee