COVID-19 info

 Lähtudes Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti soovitustest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on Järva Vallavalitsuse teeninduskeskused ja -punkt suletud. Info SIIN
  Kriisiolukord Eestis