Avatud menetlusega projekteerimistingimused

Projekteerimistingimuste andmine biogaasitankla rajamiseks Imavere külas

12.04.21

Järva Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Imavere külas Kaare tee 3 kinnistule surubiometaani tankla püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 12.04.-25.04.2021 Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/avatud-menetlusega-2021 ja Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada e-aadressil info@jarva.ee või telefonil 389 7522.

Kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid eelnõu kohta ootame kuni 25.04.2021 e‑aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Asendiplaan

 

Täiendav info ja küsimused: Signe Siil, signe.siil@jarva.ee, tel 5346 7235.