Kultuuritöö spetsialist

Struktuuriüksuseta ja abivallavanema otsealluvuses
CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Kultuuritöö spetsialist Ülle Müller 5152775 PUHKUS: 25.10-31.10.2021, asendab Tiina Oraste