Ametikoht

Nimi

Haridus ja eriala

Vallakantselei

 

 

Vallasekretär

Karin Tenisson-Alev

õigusteaduste magister, haldusjuhtimise magister

Õigusnõunik, andmekaitse spetsialisti ülesannete täitmine

Piia Lipp

õigusteaduste magister

Vallasekretäri abi (Imavere teeninduskeskus)

Aere Pallo

keskeri, tehnik-planeerija, valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Vallasekretäri abi, andmekaitse spetsialisti ülesannete täitmine

Jaanika Aava

rakenduslik kõrgharidus, info- ja dokumendihaldus, valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Vallasekretäri abi (Koigi teeninduskeskus)

Anne Uus

keskeri, agronoomia, valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Sekretär (Järva-Jaani teeninduskeskus)

Inga Riik

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sekretär (Ambla teeninduspunkt)

Tea Loodis

rakenduslik kõrgharidus, ärijuhtimine

Sekretär (Aravete teeninduskeskus)

Ene Ott

keskharidus

Sekretär (Koeru teeninduskeskus)

Elle Saks

keskeri, eelkooliealine kasvatus, valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Vallavanema otsealluvuses

 

 

Arenduse peaspetsialist

Triin Tippi

keskharidus

Arendusspetsialist

Ilme Kukk

keskeri, põllumajanduslik raamatupidamine

Piirkonnajuht (Albu-Ambla)

Kuldar Tammik

keskeri, agronoom

Piirkonnajuht (Imavere-Koigi)

Kaido Krause

kõrgharidus, sotsiaalteadused

Piirkonnajuht (Järva-Jaani-Kareda)

Veiko Kurim

keskeriharidus

Piirkonnajuht (Koeru)

Alari Teppan

keskeri, kinomehaanik

Finantsosakond

 

 

Finantsjuht

Andrus Mikson

kõrgem haridus

Pearaamatupidaja (Järva-Jaani teeninduskeskus)

Kaja Reinberg

rakenduslik kõrgharidus, raamatupidamine

Vanemraamatupidaja (Koeru teeninduskeskus)

Krista Lindermann

kõrgharidus, matemaatik

Raamatupidaja (Ambla teeninduspunkt)

Marje Veedler

kõrgharidus, agronoomia

Raamatupidaja (Aravete teeninduskeskus)

Külli Taalkis

kesk-eriharidus, põllumajanduslik raamatupidamine

Raamatupidaja (Imavere teeninduskeskus)

Liisi Saar

kesk-eriharidus, raamatupidaja - finantsist

Raamatupidaja (Koigi teeninduskeskus)

Maire Sõrmus

kõrgem haridus, kaubandus-ökonoomika

Majandusosakond

 

 

Keskkonna peaspetsialist

Triin Tõnisson

magistrikraad, ehitusinsener

Maastiku- ja heakorraspetsialist

Marko Mitt

kõrgem haridus, geograafia

Maakorralduse peaspetsialist

Mati Tatrik

kõrgem haridus, metsamajandus

Maakorralduse spetsialist

Mari Maltis

magistrikraad, maakorraldus

Hanke- ja kinnisvara peaspetsialist

Meelis Kivi

rakenduslik kõrgharidus, kinnisvara korrashoid

Vallavara spetsialist

Valdur Permanson

keskeri, põllumajandus- ja tsiviilehitus

Teede spetsialist

Helle Salum

kõrgem haridus, maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine

Järelevalvespetsialist

Jessy Kirsipuu

rakenduslik kõrgharidus, maksundus ja toll

Sotsiaalosakond

 

 

Sotsiaalosakonna juhtaja (Ambla teeninduspunkt)

Katre Mägi

magistrikraad, sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö peaspetsialist (Järva-Jaani, Kareda ja Koigi piirkond)

Gerli Soondra

rakenduslik kõrgharidus, sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö spetsialist (Albu, Ambla ja Imavere piirkond)

Natalia Medvedeva

rakenduslik kõrgharidus, sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö spetsialist (Koeru piirkond)

Brigita Palmi

keskharidus

Sotsiaaltöö spetsialist (juhtumikorraldaja)

Andra Turro

kõrgem, sotsiaalteadused

Lastekaitse peaspetsialist (Imavere, Kareda ja Koigi piirkond)

Eneken Savi

magistrikraad, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

Lastekaitse spetsialist (Albu, Ambla ja Järva-Jaani piirkond)

Raili Ambos

magistrikraad, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

Lastekaitse spetsialist (Koeru piirkond)

Inge Jasner

sotsiaalteaduste bakalaureus

Abivallavanema otsealluvuses

 

 

Spordi ja rahvatervise spetsialist

Jaak Tammik

kõrgem haridus, sporditeadus

Hariduse peaspetsialist

Anneli Eesmaa

kõrgem haridus, algklasside õpetaja, kasvatustöö metoodik

Noorsootöö spetsialist

Aune Suve-Kütt

magister, sotsiaalteadused

Kultuuritöö spetsialist

Ülle Müller

magister, sotsiaalteadused (kultuurikorraldus)