Järva valla teenetemärgi andmine 2021

Valdis Rikkinen - kogukonna toetamise eest

Taiga Laur - pikaajalise tööalase ja ühiskondliku tegevuse ning tulemusliku panustamise eest Järva valla tervisedenduse ja spordivaldkonna arengusse

Heidi Arula - pikaajalise tööalase ja ühiskondliku tegevuse ning tulemusliku panustamise eest Järva valla haridusvaldkonna arengusse

Ester Valdvee - pikaajalise tegevuse eest koduloo- ja loodusuurimise valdkonnas ning vallakogukonna arendamisse panustamise eest