Järva valla 2022. aasta eelarve eelnõu volikogus, valitsuses ja komisjonides

2021. aastal

20.12.2021 Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 9 päevakorrapunkt 1 "Järva valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine, 1. lugemine"  

30.11.2021 Järva Vallavolikogu määruse "Järva valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine" eelnõu - üle antud volikogule

29.11.2021 Järva Vallavalitsuse istungi protokoll nr 51 päevakorras "Järva Vallavolikogu määruse "Järva valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine" eelnõu arutamine"

Järva valla 2022. aasta eelarve eelnõu