Eelarve 2020 täitmine ja reservfondi eraldised

 

JÄLGI VALLA EELARVE TÄITMIST REAALAJAS

 

Järva valla eelarvet on võimalik jälgida päevase täpsusega. Interaktiivne avalik valla eelarve vaade võimaldab jälgida eelarve täitmist, investeeringute teostavust ja reservfondi eraldisi. Andmeid sünkroniseeritakse igapäevaselt raamatupidamise programmiga.

Vaates on kuvatud viis akent:

1. Koondvaade, kus on toodud eelarve koondsummad

2. Põhitegevuse tulud, kus on esitatud tulud kontode detailsusega

3. Põhitegevuse kulud, kus on esitatud kulud tegevusalade alaeelarvete detailsusega

4. Investeerimistegevus, kus on esitatud investeeringud tegevusvaldkondade põhiselt koos ning suuremad investeeringud on toodud eraldi

5. Reservfond, kus on kajastatud reservfondi eraldised koos selgitusega

Igas aknas on tabeli andmed nähtavad graafikutega. Kui soovite näha mingit konkreetset rida, siis tuleb hiirega vajutada selle nimetusele. Näiteks: soovite koondvaates näha  põhitegevuse maksutulusid siis vajutage nimetusele "MAKSUD". Endisesse vaatesse tagasi minekuks vajutage samale nimetusele uuesti.

 

Järva vallavanem Rait Pihelgas: "Järva vald on Eestis olnud teerajaja ja igapäeva kaasamist läbi Järva valla äpi arendanud. Edaspidi on võimalus jälgida eelarvet päevase täpsusega. Järva valla finantsosakond on palju vaeva näinud, et sellist vaadet huvilistele kuvada. Leian, et sellisel kujul visualiseering on soovijatele mugav eelarve ning selle seisuga tutvumiseks."

 

Kuna tegu on pilootprojektiga võib alguses tekkida vaates tõrkeid ja ebatäpsusi. Juhul kui teil on küsimusi, ettepanekuid või märkusi siis andke neist  teada e-posti aadressil info@jarva.ee.