Avatud menetlusega projekteerimistingimused

Teade projekteerimistingimuste avatud menetlusest

4.10.21

Järva Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Kahala külas Rägadiku kinnistule loomsete kõrvalsaaduste käitlustehase püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 04.10.-17.10.2021. Eelnõu ja täiendavate materjalidega on võimalik tutvuda Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/avatud-menetlusega-2021 ja Koigi teeninduskeskuses (Mõisavahe tee 9, Koigi küla). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada e-aadressil info@jarva.ee või telefonil 5683 3620.

Kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid eelnõu kohta ootame kuni 17.10.2021 e‑aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Rägadiku loomsete jäätmete tehase projekteerimistingimuste eelnõu arutelu protokoll 03.06.2021

Asendiplaan

Käitlustehase plaan

PVC Plaan

Külgvaated

Otsavaade

Loomsete saaduste väärindamise ettevõte ja tehnoloogia

Nykarleby käitlustehase külastus 26.08.2021

 

Täiendav info ja küsimused: Heli Aade, Heli.Aade@jarva.ee, tel 5301 3480.