Teavitamine detailplaneeringu avalikustamise tulemustest

28.09.20

Järva-Jaani alevis Järve kinnistu detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 27.07.–25.08.2020. DP eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 10.09.2020 kell 18 Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alev).

Avaliku väljapaneku jooksul esitasid Maanteeamet, Päästeamet, Maa-amet, Keskkonnaamet ja kaks eraisikut oma arvamused ja ettepanekud DP kohta. Avalikul arutelul lisandus kolm ettepanekut. Esitatud ettepanekute ning seisukohtadega saab tutvuda valla veebilehel (https://jarvavald.kovtp.ee/avalik-valjapanek).

Teavitamine detailplaneeringu avalikustamise tulemustest

28.09.20

Lombi ja Jäägrivilla detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiislahenduse eelnõu avalik väljapanek toimus 27.07.–25.08.2020. DP eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 10.09.2020 kell 16 Jäägrivillas Albu külas.

Avaliku väljapaneku jooksul esitasid Maanteeamet, Päästeamet ja Keskkonnaamet arvamused ja ettepanekud DP kohta. Esitatud ettepanekute ning seisukohtadega saab tutvuda valla veebilehel (https://jarvavald.kovtp.ee/avalik-valjapanek).