Blanketid

 Olete sisenenud Järva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Kui olete vajaliku teenuse/toimingu leidnud, siis kuvatakse Teile teenuse/toimingu kirjeldus, kus on kirjeldatud taotlemisega seotud asjaolud (kuidas taotleda, millised on vajalikud dokumendid, kuidas dokumendid edastada ja viited seadusaktidele jne).

Sotsiaalhoolekanne

Taotlused:

Haridus ja noorsootöö

Kultuur

Ehitus ja planeerimine

Keskkond

Mittetulunduslik tegevus

Rahvastikuregister