Imavere ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2024

Imavere ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2013 -2024

Kareda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2026

Kareda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga saab tutvuda siin

Peetri aleviku ÜVKA arendusprojekti joonisega saab tutvuda siin

Koigi ja Päinurme külade soojusmajanduse arengukavad aastateks 2016-2026

Koigi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027

Koigi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027