Kultuuritöö spetsialist

Struktuuriüksuseta ja abivallavanema otsealluvuses
CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Kultuuritöö spetsialist Ülle Müller 5152775 PUHKUS: 02.08-17.08.2021, asendab Tiina Oraste