Hariduse spetsialist, noorsootöö spetsialist

Struktuuriüksuseta ja abivallavanema otsealluvuses
CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Hariduse spetsialist Elo Siska 5306 1650
Noorsootöö spetsialist Triin Konrad 5380 1344