Ametikoht

Nimi

Haridus ja eriala

Vallakantselei

 

 

Vallasekretär

Karin Tenisson-Alev

õigusteaduste magister, haldusjuhtimise magister

Vallasekretäri abi-jurist

Piia Lipp

õigusteaduste magister

Vallasekretäri abi (Imavere teeninduskeskus)

Aere Pallo

keskeri, tehnik-planeerija, valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Vallasekretäri abi (Kareda teeninduskeskus)

Jaanika Aava

rakenduslik kõrgharidus, info- ja dokumendihaldus, valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Vallasekretäri abi (Koigi teeninduskeskus)

Anne Uus

keskeri, agronoomia, valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Sekretär (Järva-Jaani teeninduskeskus)

Inga Riik

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sekretär (Ambla teeninduspunkt)

Tea Loodis

rakenduslik kõrgharidus, ärijuhtimine

Sekretär (Aravete teeninduskeskus)

Ene Ott

keskharidus

Sekretär (Koeru teeninduskeskus)

Elle Saks

keskeri, eelkooliealine kasvatus, valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Vallavanema otsealluvuses

 

 

Arenduse peaspetsialist

Teele Kukk

rakenduslik kõrgharidus, õigusteenistus

Arendusspetsialist

Ilme Kukk

keskeri, põllumajanduslik raamatupidamine

Piirkonnajuht (Albu-Ambla)

Kuldar Tammik

keskeri, agronoom

Piirkonnajuht (Imavere-Koigi)

Kaido Krause

kõrgharidus, sotsiaalteadused

Piirkonnajuht (Järva-Jaani-Kareda)

Veiko Kurim

keskeriharidus

Piirkonnajuht (Koeru)

Alari Teppan

keskeri, kinomehaanik

Finantsosakond

 

 

Finantsosakonna juhataja

Andrus Mikson

kõrgem haridus

Pearaamatupidaja (Järva-Jaani teeninduskeskus)

Kaja Reinberg

rakenduslik kõrgharidus, raamatupidamine

Vanemraamatupidaja (Ambla teeninduspunkt)

Aita Lepamets

keskeri, põllumajanduslik raamatupidamine

Vanemraamatupidaja (Koeru teeninduskeskus)

Krista Lindermann

kõrgharidus, matemaatik

Raamatupidaja (Ambla teeninduspunkt)

Marje Veedler

kõrgharidus, agronoomia

Raamatupidaja (Aravete teeninduskeskus)

Külli Taalkis

kesk-eriharidus, põllumajanduslik raamatupidamine

Raamatupidaja (Imavere teeninduskeskus)

Liisi Saar

kesk-eriharidus, raamatupidaja - finantsist

Raamatupidaja (Koeru teeninduskeskus)

Eda Saar

keskeri, raamatupidamine

Raamatupidaja (Koigi teeninduskeskus)

Maire Sõrmus

kõrgem haridus, kaubandus-ökonoomika

Majandusosakond

 

 

Ehituse peaspetsialist

Gilmar Krživets

magistrikraad, tööstus- ja tsiviilehitus

Ehitusspetsialist

Signe Siil

magistrikraad, tehnikateadused

Keskkonna peaspetsialist

Mart Kont

kõrgem haridus, insener

Keskkonnaspetsialist

Merike Kont

magistrikraad, sotsiaalteadused

Maakorralduse peaspetsialist

Mati Tatrik

kõrgem haridus, metsamajandus

Teede spetsialist

Helle Salum

kõrgem haridus, maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine

Vallavara haldusspetsialist

Meelis Kivi

rakenduslik kõrgharidus, kinnisvara korrashoid

Vallavara spetsialist

Valdur Permanson

keskeri, põllumajandus- ja tsiviilehitus

Järelevalvespetsialist

Jessy Kirsipuu

rakenduslik kõrgharidus, maksundus ja toll

Sotsiaalosakond

 

 

Sotsiaalosakonna juhtaja

Katre Mägi

magistrikraad, sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö peaspetsialist (Aravete teeninduskeskus)

Gerli Soondra

rakenduslik kõrgharidus, sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö spetsialist (Imavere, Järva-Jaani ja Kareda teeninduskeskus)

Natalia Medvedeva

rakenduslik kõrgharidus, sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö spetsialist (Koeru teeninduskeskus)

Andres Ojanurm

rakenduslik kõrgharidus, sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltöö spetsialist (Koeru teeninduskeskus)

Lille Tammik

keskeri, raamatukogundus-bibliograafia

Sotsiaaltöö spetsialist

Andra Turro

kõrgem, sotsiaalteadused

Lastekaitse peaspetsialist

Eneken Savi

kõrgem haridus, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

Lastekaitse spetsialist

Raili Ambos

magistrikraad, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

Abivallavanema otsealluvuses

 

 

Spordi ja rahvatervise spetsialist

Jaak Tammik

kõrgem haridus, sporditeadus

Hariduse spetsialist

Anneli Eesmaa

kõrgem haridus, algklasside õpetaja, kasvatustöö metoodik

Noorsootöö spetsialist

Aune Suve-Kütt

magister, sotsiaalteadused

Kultuuritöö spetsialist

Ülle Müller

magister, sotsiaalteadused (kultuurikorraldus)