Avatud menetlusega projekteerimistingimused

Projekteerimistingimuste andmine Imavere külas Paiaristi kinnistule

24.11.20

Järva Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Imavere külas Paiaristi kinnistu kaguosasse täiendavalt surugaasi ja veeldatud maagaasi tankimisseadme püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 24.11.-7.12.2020 Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/515 ja Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada e-aadressil info@jarva.ee  või telefonil 389 7522.

Kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid eelnõu kohta ootame kuni 7.12.2020 e‑aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Asendiplaan

 

Täiendav info ja küsimused: Signe Siil, signe.siil@jarva.ee , tel 5346 7235.

Projekteerimistingimuste andmine Imavere külas Magasi-Aida kinnistule

10.11.20

Järva Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Imavere külas Magasi-Aida kinnistu keskosasse 3x50 kW päikeseelektrijaama püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 10.11.-23.11.2020 Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/515 ja Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada e-aadressil info@jarva.ee  või telefonil 389 7522.

Kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid eelnõu kohta ootame kuni 23.11.2020 e‑aadressile info@jarva.ee  või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Asukohaskeem

 

Täiendav info ja küsimused: Signe Siil, signe.siil@jarva.ee, tel 5346 7235.

Projekteerimistingimuste andmine viljakuivati rajamiseks Kaalepi külas

13.10.20

Järva Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Kaalepi külas Sakkepuu kinnistule viljakuivati rajamiseks. Planeeritakse umbes 20 m kõrgust rajatist kinnistu idapoolsesse serva Kaalepi-Lehtmetsa tee äärde.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 13.-26.10.2020 Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/515 ja Aravete teeninduskeskuses (Piibe mnt 21, Aravete alevik). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada e-aadressil info@jarva.ee  või telefonil 382 0500.

Kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid eelnõu kohta ootame kuni 26.10.2020 e‑aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Asendiskeem

Vaated

 

Täiendav info ja küsimused: Signe Siil, signe.siil@jarva.ee, tel 5346 7235.

Projekteerimistingimuste andmine Imavere külas Kadastiku tee 8 kinnistule

6.10.20

Järva Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Kadastiku tee 8 kinnistule garaaži rajamiseks ja detailplaneering nr 2479/16 kehtestatud hoonestusala suurendamiseks Kadastiku tee poole 1% võrra.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 06.10.-19.10.2020 Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/515 ja Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada e-aadressil info@jarva.ee või telefonil 389 7522.

Kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid eelnõu kohta ootame kuni 19.10.2020 e‑aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Asendiplaan

3D eskiis

 

Täiendav info ja küsimused: Signe Siil, signe.siil@jarva.ee, tel 5346 7235.

Projekteerimistingimuste andmine Päinurme külas Meierei tn 1c kinnistule

29.09.20

Järva Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Päinurme külas Meierei tn 1c kinnistule (25501:001:1001) päikeseelektrijaama püstitamiseks. Taotlusega soovitakse umbes 65 kW päikeseelektrijaam rajada kõrvalkinnistul Meierei tn 1b asuva saekaatri lähedusse ja selle tootmist teenindavaks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 29.09.-12.10.2020 Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/515 ja Koigi teeninduskeskuses (Mõisavahe tee 9, Koigi küla). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada e-aadressil info@jarva.ee või telefonil 384 6435.

Kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid eelnõu kohta ootame kuni 12.10.2020 e‑aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Asendiplaan

 

Täiendav info ja küsimused: Signe Siil, signe.siil@jarva.ee, tel 5346 7235.

Projekteerimistingimuste andmine Mägise külas Maarja kinnistule

Projekteerimistingimuste andmine Mägise külas Maarja kinnistule

Järva Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Mägise külas Maarja kinnistule päikeseelektrijaama püstitamiseks. Maarja kinnistu idapoolne Aravete alevikuga piirnev osa kuulub kehtiva Ambla valla üldplaneeringu järgi detailplaneeringu kohustusega alasse ja on määratud haljasalade ja parkmetsade alaks. Projekteerimistingimuste alusel saab Maarja kinnistule lubada päikeseelektrijaama püstitamist kinnistu läänepoolsele umbes 7,4 ha suurusele alale.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja lubatud asukoha avalik väljapanek toimub 27.07.-09.08.2020 Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/515 ja Aravete teeninduskeskuses (Piibe mnt 21, Aravete alevik). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada e-aadressil info@jarva.ee  või telefonil 382 0500.

Kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid eelnõu kohta ootame kuni 09.08.2020 e‑aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Lubatud asukoht

 

Täiendav info ja küsimused: Signe Siil, signe.siil@jarva.ee, tel 5346 7235.

Projekteerimistingimuste andmine Jalgsema külas Lehma kinnistule

Projekteerimistingimuste andmine Jalgsema külas Lehma kinnistule

Järva Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Jalgsema külas Lehma kinnistule Paistevälja farmi noorkarjalauda püstitamiseks. Taotlusega esitatud eskiislahenduse põhjal on on 487 noorloomale projekteeritud 3085 m2 laut planeeritud kinnistu idapoolsesse serva riigimaantee nr 15119 Jalalõpe-Rava tee äärde.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 29.06. kuni 12.07.2020 Järva valla veebilehel ja Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alev). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada info@jarva.ee või telefonil 386 3377.

Kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid eelnõu kohta ootame kuni 12.07.2020 aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Eskiislahendus

 

Täiendav info ja küsimused: Signe Siil, signe.siil@jarva.ee, tel 5346 7235.

Projekteerimistingimuste andmine Järva-Jaani alevis Jaani tn 1 kinnistule

Projekteerimistingimuste andmine Järva-Jaani alevis Jaani tn 1 kinnistule

Järva Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Järva-Jaani alevis Jaani tn 1 kinnistul asuva kaupluse (ehr kood 107013279) laiendamiseks. Taotlusega esitatud eskiislahenduse põhjal on kaupluse müügisaali laiendus planeeritud olemasolevast hoonest ida poole ehitisealuse pinnaga umbes 950 m2. Seoses laiendusega soovitakse lammutada olemasolev ladu (ehr kood 107013285) ja olemasolev kauplus-garaaž (ehr kood 107013282).

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 01.06. kuni 15.06.2020 Järva valla veebilehel ja Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alev). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada info@jarva.ee või telefonil 386 3377.

Kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid eelnõu kohta ootame kuni 15.06.2020 aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Eskiislahendus

 

Täiendav info ja küsimused: Signe Siil, signe.siil@jarva.ee, tel 5346 7235.