Avatud menetlusega projekteerimistingimused

Projekteerimistingimuste andmine Jalgsema külas Lehma kinnistule

Projekteerimistingimuste andmine Jalgsema külas Lehma kinnistule

Järva Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Jalgsema külas Lehma kinnistule Paistevälja farmi noorkarjalauda püstitamiseks. Taotlusega esitatud eskiislahenduse põhjal on on 487 noorloomale projekteeritud 3085 m2 laut planeeritud kinnistu idapoolsesse serva riigimaantee nr 15119 Jalalõpe-Rava tee äärde.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 29.06. kuni 12.07.2020 Järva valla veebilehel ja Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alev). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada info@jarva.ee või telefonil 386 3377.

Kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid eelnõu kohta ootame kuni 12.07.2020 aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Eskiislahendus

 

Täiendav info ja küsimused: Signe Siil, signe.siil@jarva.ee, tel 5346 7235.

Projekteerimistingimuste andmine Järva-Jaani alevis Jaani tn 1 kinnistule

Projekteerimistingimuste andmine Järva-Jaani alevis Jaani tn 1 kinnistule

Järva Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Järva-Jaani alevis Jaani tn 1 kinnistul asuva kaupluse (ehr kood 107013279) laiendamiseks. Taotlusega esitatud eskiislahenduse põhjal on kaupluse müügisaali laiendus planeeritud olemasolevast hoonest ida poole ehitisealuse pinnaga umbes 950 m2. Seoses laiendusega soovitakse lammutada olemasolev ladu (ehr kood 107013285) ja olemasolev kauplus-garaaž (ehr kood 107013282).

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 01.06. kuni 15.06.2020 Järva valla veebilehel ja Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alev). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada info@jarva.ee või telefonil 386 3377.

Kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid eelnõu kohta ootame kuni 15.06.2020 aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Eskiislahendus

 

Täiendav info ja küsimused: Signe Siil, signe.siil@jarva.ee, tel 5346 7235.