24.01.18

Puurkaevu rajamine

KESKKONNAAMETI KODULEHEL Puurkaevu rajamine 
Toimetaja: ILME KUKK

Teade veeteenuse hinnatõusu kohta aktsiaseltsi Koeru Kommunaal tegevuspiirkonnas

20.06.18

Alates 1. augustist 2018 hakkavad kehtima uued ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnad AS Koeru Kommunaal teeninduspiirkonnas (Koeru alevikus, Vao külas, Ervita külas, Kalitsa külas ja Vahukülas).

Hetkel maksab tarbija kuupmeetri vee eest 0,84 eurot + km, uus tasu võetud vee kuupmeetri eest on 0,92 eurot + km.

Reovee ärajuhtimise eest maksab tarbija praegu kuupmeetri eest 1,31 eurot + km, uus tasu reovee ära juhtimise ja puhastamise kuupmeetri eest on 1,44 eurot + km.

Abonomenttasud jäävad samaks.

Uute hindade kehtestamise vajadus tuleneb kulude suurenemisest. Tänasesse vee hinda ei ole sisse arvestatud piisaval määral tulevasi ja võimalike kriisiolukordade lahendamiseks mõeldud investeeringuid, mis ettevõtte jätkusuutlikkuse seisukohast on hädavajalikud ja aitavad kindlustada nõuetele vastava teenuse. Hindade muutmise põhjuseks on ka eelnevatel aastatel tehtud investeeringuteks võetud laenude tagasimaksmine ja laenuteenindamisele kohalduvad laenuandja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõuded.

Toimetaja: ILME KUKK
21.02.18

Teenusepakkuja Ambla piirkonnas


Teenusepakkuja AS Paide Vesi

AS Paide Vesi
reg. kood 10464290
KMKR EE100558410
Kaevu 4, 72713 Paide
Üldtelefon 38 49 030
Faks 38 49 039
E-post: paide.vesi@paide.ee

 

Veeteenuse hind Amblas alates 1.mai 2017 a.

Vee-ettevõtte määramine /leiad siit/

Ambla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni eeskiri /leiad siit/

Toimetaja: ILME KUKK
21.02.18

Teenusepakkuja Imavere piirkonnas

Teenusepakkuja AS Paide Vesi

Veeteenuse hind Imaveres alates 1. mai 2017. a

Toimetaja: ILME KUKK
21.02.18

Teenusepakkuja Järva-Jaani piirkonnas

Teenusepakkuja OÜ Järva-Jaani Teenus

Konkurentsiamet kinnitas OÜ Järva-Jaani Teenuse vee-ja kanalisatsiooni tarbijatele järgmised hinnad: vesi 0,85+KM eurot/ m³ =1,02 eurot/ m³ ja reovesi 1,79+KM eurot/ m³ = 2,148 eurot/ m³. Hinna sisse on arvestatud ka varem eraldi arvestatud abonenttasu.

Vastavalt OÜ Järva-Jaani Teenus juhatuse otsusele (5/4.09.2013) kehtestatakse uued veehinnad alates 01.11.2013.

Toimetaja: ILME KUKK
21.02.18

Teenusepakkuja Kareda piirkonnas

Teenusepakkuja AS Paide Vesi

Kareda veeteenuse hinnad alates 01.05.2017

Toimetaja: ILME KUKK
21.02.18

Teenusepakkuja Koeru piirkonnas

Koerus osutab ühisvee ja -kanalisatsiooni teenust

AS Koeru Kommunaal
Paide tee 16A, Koeru
tel 384 6052

www.koerukommunaal.ee

AS Koeru Kommunaal vee ja heitvee hinnakiri

Toimetaja: ILME KUKK
25.04.18

Teenusepakkuja Koigi piirkonnas

Koigis on vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkuja AS Paide Vesi

AS Paide Vesi
reg. kood 10464290
KMKR EE100558410
Kaevu 4, 72713 Paide
üldtelefon 38 49 030
Faks 38 49 039
E-post: paide.vesi@paide.ee

Veeteenuse hind Koigis alates 1. maist 2017. a

Avatud E, T, K, N, R 9.00-12.00 ja 14.00-16.00

Vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude avariid 24h: 38 50 496

Näitude teatamine:       

Vallad   telefon 38 49 030 

              e-post mare@paidevesi.ee

Kodulehekülg: http://www.paidevesi.ee/kontakt

 

Koigi Vallavolikogu 12.12.2013. a määrus nr 34 „Koigi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri".

 

Koigi Vallavolikogu 12.12.2013. a määrus nr 35 „Koigi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri"

Toimetaja: ILME KUKK