Enampakkumise teade

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks.

1. Võõrandatava vara kirjeldus:

1.1. Männi haljasalal, asukohaga Albu küla, Järva vald (kinnistu nr 2767436, katastritunnus 12901:003:0227, hinnanguline raiemaht 144 tm) ja Männi haljasalal 2, asukohaga Albu küla, Järva vald (kinnistu nr 2767436, katastritunnus 12901:003:0226, hinnanguline raiemaht 1052 tm) kasvava metsa raieõigus vastavalt kehtivatele metsateatistele.

 

2. Võõrandamise tingimused:

2.1. raiejäätmed veetakse langilt ära ja kuuluvad ostjale;

2.2. raie tegemise, saadud puidu väljaveo ja raielangi puhastamise tähtaeg on 15.09.2019;

2.3. võõrandatava raieõiguse hind tasutakse müüjale enne raie alustamist;

2.4. ostja peab hoidma oma kulul korras teed ja kvartalisihid, kus toimub metsavarumine ja sellega seotud tegevus (metsamaterjali kokkuvedu);

2.5. ostja peab parandama oma kulul raieõiguse teostamise käigus lõhutud aiad, teed ja muud rajatised, eemaldama oma kulul veekogudest, kraavidest ja väljaveoteedelt ning naaberkinnistutelt raiejäätmed, mis on sinna pandud või tekkinud raieõiguse teostamise käigus;

2.6. ostja peab puhastama oma kulul raielangi väheväärtusliku puu ja põõsastiku võsast, et võimaldada selle ala uuenemist või uuendamist väärtuslike puuliikidega, säilitama kõvade lehtpuude ja okaspuude järelkasvu ning vältima harvendusraietel alles jäävate puude juurte silmnähtavat kahjustamist.

 

3. Alghind, osalustasu ja tagatisraha:

3.1. pakkumise alghind on 50 000 eurot;

3.2. pakkumise osalustasu on 100 eurot ja tagatisraha 5000 eurot;

3.3. osalustasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Männi haljasalad";

3.4. osalustasu ei tagastata, tagatisraha tagastatakse pärast pakkumise lõppu 10 tööpäeva jooksul, enampakkumise võitjale tagastatakse tagatisraha pärast raietööde teostamist ning raielangi üleandmist.

 

4. Pakkumise tingimused:

4.1. pakkumised esitada digitaalselt allkirjastatult märksõnaga „Männi haljasalad" e-posti aadressil info@jarva.eehiljemalt 30.04.2019 kell 12:00;

4.2. pakkumine peab sisaldama:

4.2.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

4.2.2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

4.2.3. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

4.2.4. pakkumise esitaja allkiri;

4.2.5. esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Informatsioon ja maa-alaga tutvumine tööpäeviti kella 08:00-17:00, kontakt piirkonnajuht Kuldar Tammik, tel 553 3988, kuldar.tammik@jarva.ee.

Enampakkumise teade

Järva Vallavalitsus kuulutab  välja eelläbirääkimistega pakkumise kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks Järva vallale kuuluval kinnistul.

1. Võõrandatava vara kirjeldus:

Laaneotsa küla, Puhkepargi kinnistul (registriosa nr 2488736, katastritunnus 31401:002:0129) kasvava metsa raieõigus vastavalt kehtivatele metsateatistele.

 

2. Võõrandamise tingimused:

2.1. raiejäätmed veetakse langilt ära ja kuuluvad ostjale;

2.3. raie tegemise, saadud puidu väljaveo ja raielangi puhastamise tähtaeg on 15.09.2019;

2.4. raieõiguse koguhind määratakse raiutud ja kokku veetud metsamaterjali mõõtmise alusel (nn sortimendileping);

2.5.raieõiguse koguhind tasutakse 10 päeva jooksul pärast mõõtmistulemuste selgumist, arvestades, et ettemaksuna tasutakse 70% raieõiguse pakkumise maksumusest enne raiete alustamist;

2.6. ostja peab hoidma oma kulul korras teed, kvartalisihid, kus toimub metsavarumine ja sellega seotud tegevus (metsamaterjali kokkuvedu);

2.7. ostja peab parandama oma kulul raieõiguse teostamise käigus lõhutud aiad, teed ja muud rajatised, eemaldama oma kulul veekogudest, kraavidest ja väljaveoteedelt ning naaberkinnistutelt raiejäätmed, mis on sinna pandud või tekkinud raieõiguse teostamise käigus;

2.8. ostja peab puhastama oma kulul raielangi väheväärtusliku puu ja põõsastiku võsast, et võimaldada selle ala uuenemist või uuendamist väärtuslike puuliikidega, säilitama kõvade lehtpuude ja okaspuude järelkasvu ning vältima alles jäävate puude juurte silmnähtavat kahjustamist.

 

3. Alghind, osalustasu ja tagatisraha:

3.1. pakkumise alghind on 25 eurot raiutud ja kokku veetud metsamaterjali ühe tihumeetri kohta;

3.2. osalustasu on 10 eurot, pakkumise tagatisraha on 300 eurot;

3.3. osalustasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Puhkepargi";

3.4. osalustasu ei tagastata, tagatisraha tagastatakse pärast pakkumise lõppu 10 tööpäeva jooksul, enampakkumise võitjale tagastatakse tagatisraha pärast raietööde teostamist ning raielangi üleandmist.

 

4. Pakkumise tingimused:

4.1. Pakkumised esitada digitaalselt allkirjastatult märksõnaga „Puhkepargi" e-posti aadressil info@jarva.eehiljemalt 30.04.2019 kell 12:00.

4.2. Pakkumine peab sisaldama:

4.2.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

4.2.2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

4.2.3. kinnitus, et pakkuja on raieõiguse asukoha looduses üle vaadanud;

4.2.4. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

4.2.5. pakkumise esitaja allkiri;

4.2.6. esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Informatsioon ja maa-alaga tutvumine tööpäeviti kella 08:00-17:00, kontakt piirkonnajuht Alari Teppan, tel 5302 5975, alari.teppan@jarva.ee.

Enampakkumise teade

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise hoonestatud kinnistu võõrandamiseks aadressil Mõisa tee 12, Järva-Jaani alev, Järva vald.

1. Võõrandatava vara kirjeldus:

1.1. registriosa nr 40050, katastritunnus 25701:001:0311, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 731  m2;

1.2. kinnistul asub mittetöötav veetorn (ehitusregistri kood 220676514).

 

2. Võõrandamise tingimused:

2.3. vara ostuhind peab olema tasutud enne müügilepingu sõlmimist;

2.4. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja.

 

3. Alghind, osalustasu ja tagatisraha:

3.1. pakkumise alghind on 1000 eurot;

3.2. pakkumise osalustasu on 10 eurot ja tagatisraha 100 eurot;

3.3. osalustasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Mõisa tee 12";

3.4. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

 

4. Pakkumise tingimused:

4.1. pakkumised esitada digitaalselt allkirjastatult märksõnaga „Mõisa tee 12" e-posti aadressil info@jarva.eehiljemalt 30.04.2019 kell 12:00;

4.2. pakkumine peab sisaldama:

4.2.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

4.2.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

4.2.3. pakkumise esitaja allkiri;

4.2.4. esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Informatsioon Uku Talvik, piirkonnajuht, tel 5307 0895, uku.talvik@jarva.ee.