Järva Vallavalitsus

 

Aadress

Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald

73301 Järva maakond

Telefon

386 3377

E-post

info@jarva.ee

Registrikood

77000335

Tööaeg teeninduskeskustes

E-N 8.00-17.00, R 8.00 – 14.00

 

 

01.07.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 96 „Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine. Määruse alusel moodustus 21.10.2017 Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Järva vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.

 

Albu vald - www.albu.ee

Ambla vald - www.ambla.ee

Imavere vald - www.imaverevv.ee

Järva-Jaani vald - www.jjaani.ee

Kareda vald - www.kareda.ee

Koeru vald - www.koeruvv.ee

Koigi vald - www.koigi.ee

Statistika

Rahvaarv: 09.01.2018 seisuga 9113
Pindala: 1223 km²
Külasid: 101