Seoses ametnike koolitusega 19.03.2019 kell 13.00-17.00 teeninduskeskustes perekonnaseisutoiminguid (sünd, surm) teha ei saa. Palun pöörduda Paide Linnavalitsusse.

Statistika

Rahvaarv: 01.01.2019 seisuga 8968
Pindala: 1223 km²
Koole: 8, 1 riigikool, 1 muusikakool
Lasteaedu: 7
Külasid: 100 küla, 5 alevikku, 1alev