MTÜ Ambla Spordiklubi

http://www.amblask.ee/

Mittetulundusühing Ambla Spordiklubi on füüsiliste isikute iseseisev ja omaalgatuslik spordialane ühendus, mille tegevuse eesmärgiks on tervete eluviiside propageerimine, klubi liikmetele soodsate tingimuste loomine vaba aja sisukaks veetmiseks ja üldise tervistav-sportliku kasvatuse edendamise kaudu rahva vaimse ja kehalise jõu tõstmine.

Spordiklubi on eesmärgi saavutamisele suunatud tegevusega kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik. Ta juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest ühingu tegevust reguleerivatest õigusaktidest ning oma  põhikirjast.

Asutatud: mai 1994.a

Kontakt: Piibe mnt 21, Aravete alevik, Järva vald, 73501 Järvamaa

Reimo Kaasiku

Mobiil 504 0455       

reimo.kaasiku@gmail.com

MTÜ Aravete Jõujaam

28. veebruaril 2011. a. andis Ambla Vallavolikogu MTÜ Aravete Jõujaam tasuta kasutusse vallale kuuluvas Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse võimlas soklikorruse jõusaali ruumi.

MTÜ Aravete Jõujaam koondab endas nii tõsiseid sportlasi kui ka harrastajaid ning aitab neile luua enda vormis hoidmiseks, arendamiseks ja omavahelisteks võistlusteks paremaid tingimusi. Järvamaal Aravete spordihoones on MTÜ Aravete Jõujaam kasutuses jõusaali ruumid ning sinna soetatud erinevate projektidega jõusaali, rammumeeste ning tõstmise treeningseadmed. Piirkonnas on lisaks tõstespordiga tegelejatele ka rammumehe spordiala harrastajaid, korvpallureid, maastikurattureid, suusatajaid, jalgpallureid, kergejõustiklasi, Aravete Keskkooli õpilased, tervisesportlasi jne ning kuna siin korraldatakse nii vabariiklikke, maakonna kui piirkondliku tähtsusega võistlusi siis soovitakse edendada Aravete baasi, et see võimaldaks piirkonna spordihuvilistele pakkuda häid treeningvõimalusi.

MTÜ Aravete Jõujaam asutati 25 augustil 2010 a. Erik Kuningas ja Marko Remlik poolt.

Kontakt: Aasa 4-12, Aravete alevik, Järva vald, 73501 Järvamaa

Mobiil 5559 8487

tostesport@gmail.com

MTÜ RR SUUSAKLUBI

MTÜ RR Suusaklubi asutati 11. mail 2015 a. 26. mail 2015 aastal võeti klubi Suusaliidu liikmeks. Klubi põhitegevuseks on noorte suusatreeningute korraldamine Ambla vallas. Klubi koondab ja ühendab suusaspordist huvitatud isikuid. Treeneriks on Raido Rohi. Klubi ametlik koduleht.

Kontakt: Lasteaia tn 1-7, Aravete alevik, Järva vald, 73501 Järvamaa

Mobiil 522 5285

rrsuusaklubi@mail.ee

Spordiklubi Imavere

Klubi tegevuse eesmärgiks on inimeste tervise tugevdamine, puhkuse ja vabaaja sisustamine kehakultuuri abil, sporditegevuse järjepidevuse tagamine.

Juhatuse esimees: Jaanus Nilp

Kontakt:  Antsu tee 17-8, Imavere küla, Järva vald, 72401 Järvamaa

Mobiil 510 9735

jaanusnilp@hot.ee

Koeru Spordiklubi

Kontakt: Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald, Järva maakond

Telefon 384 6300

toomas.tammik@jarva.ee

Spordiklubi Vargamäe

Kontakt: Albu mõis, Albu küla, Järva vald, Järva maakond

Mobiil 5214271

BTR Racing MTÜ

Asutati 19.01.2016. Mittetulundusühingu tegevuse eesmärgiks on tehnika huviliste koondamine, oskuste arendamine ning alternatiivsete vabaaja veetmisvõimaluste pakkumine ja tehnikaspordi edendamine Eestis sh tehnikaga seotud ürituste korraldamine.

Kontakt: Pikk 59, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järvamaa

Juhatuse liige Priit Seire

Mobiil +372 523 7561

priidu33@gmail.com

www.facebook.com/BTR racing