Sotsiaalnõustamine


Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. Sotsiaalnõustamise teenus on ettenähtud tasuta kõikidele abivajajatele, kes pöörduvad murega vallavalitsusse.
 

Euroopa Liidu toiduabi jagamine

12.04.18

Üldinfo

Euroopa abifond toetab Euroopa Liidu liikmesriikide meetmeid, mis pakuvad enim puudust kannatavatele inimestele materiaalset abi. Eestis jagatakse abifondi toel toiduabi kuni aastani 2020. Toidupank jagab koostöös Sotsiaalministeeriumi ning kohalike omavalitsustega toiduabi aastatel 2015–2018.

Toiduabi saavad:

  • toimetulekutoetuse saajad;
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kellel on sissetuleku järgi õigus saada toimetulekutoetust, kuid kellele kohalik omavalitsus toetust ei maksa;
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud piirmäärade ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri;
  • varjupaigateenust (kodutute öömaja) kasutavad inimesed;
  • vajaduspõhise peretoetuse saajad.

2018. aastal toiduabi jagamine

2018. aasta kevadel oli toiduabi õigus saada inimestel, kes jaanuaris ja veebruaris taotlesid ja said toimetulekutoetust või kellele maksti neil kuudel vajaduspõhist peretoetust.

Toiduabi  jagatakse 12. aprillist - 30. aprillini 2018. a.

Toiduabi jagatakse Lai tn 1, JÄRVA-JAANI alevis.

Kontaktisik: Eneken Savi

Lastekaitse peaspetsialist

5329 2756

Eneken.Savi@jarva.ee

12.04.2018                  12.00-13.00

17.04.2018                  12.00-13.00

25.04.2018                  12.00-13.00

Täiendav info oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistilt:

Gerli Soondra

Aravete TK

sotsiaaltöö spetsialist

5822 8027

Gerli.Soondra@jarva.ee

Rutt  Vihtre

Koeru TK

sotsiaaltöö spetsialist

5105 608

384 6306

Rutt.Vihtre@jarva.ee

Järva-Jaani TK

Andres Ojanurm

sotsiaaltöö spetsialist

5559 3686

Andres.Ojanurm@jarva.ee

Linda Lääts

Imavere TK ja Kareda TK

sotsiaaltöö peaspetsialist

5127 480

Linda.Laats@jarva.ee


Toiduabi väljastatatakse isikut tõendava dokumendi alusel.

Kui Teil puudub võimalus nimetatud päeval kaubale järele tulla, võite volitada ametliku esindaja toiduabi välja võtma. Volitus peab sisaldama volitatava isiku isikukoodi. Kaup väljastatakse mõlemal juhul isikut tõendava dokumendi alusel.

Oluline:

  • Kaubale järele tulles pea kinni päevast ja osutatud kellaajast.
  • Toiduabile järele tulles tuleb kaasa võtta üks terve komplekt.
  • Ühe toiduabi komplekti kaasavõtmiseks tuleb kindlasti kaasa võtta kaks tugevat kotti.
  • Komplektide arv sõltub teie pere/leibkonna liikmete arvust, mille deklareerisite sotsiaaltöö spetsialistile siis, kui toetust taotlemas käisite. Kui teie pere saab enam kui ühe komplekti, palume kaasa võtta vastava arvu kotte. Kui on mitu komplekti, võib toiduabil mitu korda järel käia.

Kui loobute toiduabi saamise võimalusest või ei vaja seda, palun teavitage Toidupanga esindajat või kohalikku sotsiaaltöö spetsialisti.

Toimetaja: ILME KUKK