24.01.18

Järva-Jaani alevi põhjaosa kaugkütte arendamine

  

Järva-Jaani alevi põhjaosa kaugkütte arendamisel astusime suure sammu kaasaegse soojamajanduse arendamise suunas. Septembri lõpuks valmis kaugküttetorustike pikendus Järva-Jaani lasteaia ja hostelini. Lisaks loodi ühendusvalmidus veel kahele hoonele, loodavale Järva-Jaani muuseumide keskuse hoonele (Lai tn 1) ja perspektiivsele planeeritavale munitsipaalüürimajale (Lai tn 2). Toasooja toodab AS E-Piim Tootmine hakkepuidul töötav katlamaja, mille kaugküttetorustike abil oli juba varem ühendatud, gümnaasiumihoone, võimla ja Orina mõisahoone. Nüüd lisandusid siis varasemalt elektriküttel töötanud lasteaed ja põlevkiviõliküttel töötanud hostel. Kaugküttetorustik ehitati läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Liidu struktuurifondide toetuse (50%) kaasabil ja Järva-Jaani valla omavahendite (50%) arvelt. Valminud torustiku pikkuseks on 504 m, ehitas AS Magma, ehituse maksumuseks kujunes koos käibemaksuga 118 456 eurot, kogu projekti maksumuseks koos projekteerimise ja omanikujärelevalve teostamisega 130 123 eurot.

Tagamaks tõrgeteta ja soojakadudeta  kütmine, rekonstrueerisime valla omavahendite arvelt täielikult ka kolm soojasõlme (lasteaias, hostelis ja E-Piim katlamajas). Töid teostas AS Napal ja tööde kogumaksumuseks kujunes 86 394 eurot.

Toimetaja: ILME KUKK
24.01.18

Valvekaamerate paigaldamine Järva-Jaani alevisse

Projekt „Valvekaamerate paigaldamine Järva-Jaani alevisse"

Järva-Jaani Vallavalitsus paigaldas PRIA Leader-programmi toetusega Järva-Jaani alevisse kolm uut ja kvaliteetsemat valvekaamerat.

Projekti raames paigaldati järgmistesse kohtadesse valvekaamerad:

1)    Järva Tarbijate Ühistule kuuluva Jaani tn 1 hoone seinale paigaldati pöördkaamera, mis hõlmab varasemaga võrreldes keskväljaku ala laiemalt;

2)    Laiale tänavale, Grossi poe vastas olevate prügikonteinerite juures olevale tänavavalgustusposti külge;

3)    Järva-Jaani vallamaja seinale, mis salvestab nii vallamaja kui ka kultuurimaja juures toimuvat

Toimetaja: ILME KUKK
24.01.18

Võllaste puhke- ja virgestusala suusarajale välisvalgsustuse paigaldamine

 

Järva-Jaani Vallavalitsus paigaldas PRIA Leader-programmi toetusega Võllaste puhke ja virgestusala  2 km pikkusele suusarajale välisvalgustuse.

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid: Võllaste tervise- ja virgestusala 2 km pikkusele suusarajale on rajatud välisvalgustus, tänu millele saavad inimesed kasutada suusarada ka pimedamal ajal. See läbi suureneb ka külastajate arv ning Järva-Jaani vald muutub atraktiivsemaks. Suusaradade välisvalgustuse rajamine aitab kaasa kogukonna ajakohase vabaaja tegevuste osutamisele. Projekt omab positiivset mõju nii elukeskkonna kvaliteedile kui ka piirkonna arengule ja mainele. Läbi tervisespordi võimaluste täiustumisele, paraneb inimeste füüsiline tervis ja ka enesetunne. Valikute ja võimaluste kasv aitab kaasa piirkonna arengule ja parandab mainet. 

Toimetaja: ILME KUKK
5.02.18

Koigi mõisa looduskaitsealuse pargi korrastamine ja taastamine

LEADER TOETUS

Koigi Vallavalitsus sai 2017.a. toetust MAK 2014-2020 Leader meetmest projekti "Koigi mõisa looduskaisealuse pargi korrastamine ja taastamine" elluviimiseks. 

Istutati Koigi mõisa sajandite aeda uusi taimi, soetati mõisa pargi projektis ette nähtud lehtla, ronilillede redelsein, aia hooldusvahendid ja töövahendid ning materjale nende tööde elluviimiseks. Lisaks tehti mullatöid, uuendati veesilma ääris,  ning külastajatele töötubade läbiviimiseks on vaja hankida palgist aiamööbli komplekt. 

Projekti maksumuseks oli 8633 eur, millest toetus oli 7751 eur ja omaosalus 822 eur

Täname Leader toetuse eest Järva Arengu Partneri (JAP) tegevusgruppi!

Toimetaja: ILME KUKK