Matusetoetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Matusetoetus on matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks matusekorraldajale makstav ühekordne sotsiaaltoetus.

 

Õigusaktid

 

Viide

Matusekorraldaja on isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud. Matusetoetust makstakse isiku surma kuupäeval kehtivas määras. Matusetoetus on 250 eurot.

Matusetoetust on võimalik taotleda kuni kolme kuu jooksul pärast surmakande koostamist. Matusetoetust makstakse üks kord lahkunu kohta. Matusetoetust on õigus saada isiku eest, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris oli surma hetkel Järva vald.

Matusetoetust ei maksta:
1) kohtu poolt isiku surnuks tunnistamise korral;
2) kui matusekorraldajaks on ametiasutus.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blanketi saab SIIT

Matusetoetuse saamiseks esitab matusekorraldaja ametiasutusele kirjaliku taotluse, milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ja pangakonto number. Taotlusele lisatakse lahkunu surmatõend ja kulu tõendav dokument.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või-punktis

E-postiga vorm koos lisadega tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata Järva valla sotsiaalosakonda