Järva-Jaani ühissõidukite peatuste nimed

,,Kohanimeseaduse" § 4 lõike 1 punkti 5 kohaselt on ühissõidukipeatuste kohanimede määramine kohustuslik ja sama seaduse § 5 lõike I punkti 3 ja lõike 4 kohaselt on nimemäärajaks kohalik omavalitsus.